DEBATT

— I sin egen byrådserklæringen lovet MDG Oslo 1.000 nye boliger til folk med vanlig inntekt. Ikke én neste har blitt bygget, skriver artikkelforfatterne.
— I sin egen byrådserklæringen lovet MDG Oslo 1.000 nye boliger til folk med vanlig inntekt. Ikke én neste har blitt bygget, skriver artikkelforfatterne.

- MDGs klasseblinde fortetting er ikke sosial boligpolitikk

— MDG stiller seg bak en byutvikling i Oslo hvor valget står mellom ekstrem fortetting, som ikke tar hensyn til folk og natur, eller ingen byutvikling i det hele tatt.

Publisert

MDGs Tom Kristian Berger mener at Rødt Oslo er imot all boligbygging og byutvikling og at “Rødt trekker boligstigen opp etter seg”.

Ifølge Berger fører Rødts politikk til færre boliger og at folk uten rike foreldre ikke kommer seg inn i boligmarkedet.

For det første er det paradoksalt, for å si det mildt, at MDG bruker dette argumentet i samme innlegg hvor de forsvarer byggeforbud rundt private villahager.

— Ren løgn at Rødt er mot boligbygging

Om man følger MDGs egen logikk trekker MDG boligstigen etter seg når de innfører byggeforbud i områder med gode kollektivforbindelser som Smestad, Makrellbekken eller Grefsen/Storo.

Slike steder er godt egnet til kontrollert fortetting, om man gjør det planlagt og tar vare på lokalmiljøet.

Det er selvsagt ren og blank løgn at Rødt er imot all bolig- og byutvikling. Forskjellen mellom Rødt og MDG er at Rødt krever at kommuneplanen også respekteres på østkanten, og vi stiller oss bak vurderingene til kommunens egne fagetater.

Dette blir så å si alltid utfordret av utbyggere som vil bygge høyere, tettere og med mindre friområder enn anbefalt. At Rødt er imot rekkefølgekravet, er nærmest latterlig.

Dette burde Berger ha godt oversikt over selv, som nestleder i byutvklingskomiteen i Gamle Oslo hvor Rødt benytter seg hyppig av dette kravet.

— Rødt er for byutvikling som setter folk først

Å mene at debatten om småhus- og høyhusområdene er to forskjellige debatter er å ikke ta kritikken av konsekvensene for egen fortettingspolitikk på østkanten: At folk må vokse opp i dårligere bo-områder med helseskadelig støy, svevestøv og manglende friområder, en politikk som også fører til større klasseforskjeller mellom hvem som har tilgang på gode bo- og oppvekstkår.

MDG stiller seg tydeligvis bak en linje hvor valget står mellom ekstrem fortetting, som ikke tar hensyn til folk og natur, eller ingen byutvikling i det hele tatt. Dette er som å mene at de som er imot overfisking av havet er imot all fiskerinæring eller de som er for en bærekraftig forbruk av naturressurser er imot all fremskritt.

Rødt jobber for en byutvikling som setter folk og natur først, ikke interessene til kapitalen. Det er vist gang på gang at kapitalen har en trang for å maksimere vekst og profitt, på bekostning av folket og naturens egne tålegrenser.

— Jobber for en tredje boligsektor

Rødt har heller ikke en blind tro på at markedet skal løse boligkrisa. Bare i Gamle Oslo går nybyggene i Bjørvika for priser som ligger langt over den såkalte sykepleierindeksen.

Klasseblind utbygging gir ikke flere boliger til lavtlønte, men fortetter bydelen på bekostning av gamle og nye beboere sine ønsker om friområder. Rødt har lenge tatt til orde og jobbet for en tredje boligsektor, som kan tilby rimelige boliger til folk med vanlig inntekt.

I Gamle Oslo foreslo vi å utrede mulighet for å bygge boliger forbeholdt en tredje boligsektor i fengselstomta, dersom fengselet flytter ut. Vi foreslå også å innvilge 1 million kroner av lokal budsjettet til å utrede flere slike prosjekter i bydelen.

Begge forslagene ble stemt ned av MDG. Om MDG er oppriktig opptatt av at folk uten rike foreldre skal ha et sted å bo, hvorfor satser de ikke på en sosial boligpolitikk?

— MDG lovet 1.000 boliger - ikke én er bygget

Om MDG vil hjelpe folk uten rike foreldre kan de også starte med å fjerne markedsleie på kommunale leiegårder. Dette nekter MDG å forhandle om med Rødt i bystyret.

MDG kunne også brukt penger på rehabilitering av kommunale boliger som står tomme og forfaller. I sin egen byrådserklæringen lovet MDG Oslo 1.000 nye boliger til folk med vanlig inntekt. Ikke én neste har blitt bygget.

Ikke overraskende når det er blitt satt av kun 23 millioner til en sosial boligpolitikk de siste to årene. Til sammenligning er det blitt brukt over 1 milliard kroner på nye sykkelveier i samme periode.

Merkelig nok anklages Rødt for å trekke boligstigen opp etter seg.

Powered by Labrador CMS