— I uke 3 ble 90 prosent av de registrerte smittetilfellene smittet i Oslo, skriver helseetaten i sin siste koronarapport.
— I uke 3 ble 90 prosent av de registrerte smittetilfellene smittet i Oslo, skriver helseetaten i sin siste koronarapport.

90 prosent av koronatilfellene i Oslo sist uke ble smittet innenfor kommunen, viser ny rapport

Smitte fra utlandet og innlandet utenfor Oslo gikk markant ned fra uke 2 til uke 3, viser en ny rapport fra helseetaten. Ni av ti koronatilfeller i Oslo kan spores til å ha oppstått innenfor kommunegrensene.

Publisert

— I uke 3 ble 90 prosent av de registrerte smittetilfellene smittet i Oslo, skriver helseetaten i sin siste koronarapport.

Fra uke 2 til uke 3 falt importsmitten kraftig i Oslo. Tall fra helseetaten i kommunen viser at andelen smittede i utlandet gikk fra å utgjøre 11 prosent av koronatilfellene i uke 2 til å utgjøre 4 prosent i den påfølgende uken. Med andre ord en nedgang på 7 prosentpoeng.

Tall fra før utbruddet i Nordre Follo ble kjent

Nedgangen i registrerte smittede i innlandet utenfor Oslo gikk i samme periode ned ett prosentpoeng, fra fire til tre prosent i innlandet utenfor Oslo, viser koronarapporten.

Det er verdt å merke seg at smittetallene stammer fra perioden før det ble oppdaget utbrudd av mutant koronavirus i nabokommunen Nordre Follo.

Skjermdump fra helseetaten i Oslo kommune.
Skjermdump fra helseetaten i Oslo kommune.

— I løpet av uke 3 ble det registrert 678 smittetilfeller, i snitt 97 per dag. Dette er en nedgang fra uke 2, da ble det registrert 831 smittetilfeller, i snitt 119 per dag, skriver helseetaten.

Det er flest smittede totalt blant unge voksne i 20-årsalderen i Oslo, 4.015 smittetilfeller, som tilsvarer 24 prosent av totalt antall smittetilfeller med registrert alder fra pandemien brøt ut i mars i fjor.

Stor gruppe med ukjent smittested

— Fra uke 2 til uke 3 har det vært størst nedgang i antall smittetilfeller i aldersgruppene 10 til19 år (-50 tilfeller) og 20 til 29 år (-46 tilfeller). Det har vært størst økning av smittetilfeller i aldersgruppen 30–39 år (+12 tilfeller), skriver etaten i koronarapporten.

Det er størst andel av befolkningen med registrert smitte i løpet av pandemiperioden i bydel Stovner (4,7 prosent) og lavest i bydel Nordre Aker (1,4 prosent). I de siste fire ukene har det blitt registrert flest smittetilfeller i bydelene Søndre Nordstrand (391), Gamle Oslo (365) og Stovner (361).

— Det er en stor gruppe med «ukjent smittested» i Oslo de siste fire ukene (uke 3: 152 smittetilfeller). Av tilfellene med kjent smittested, var kategorien «husstand» mest vanlig i alle ukene (uke 3: 280 smittetilfeller). I uke 3 var «jobb – i arbeidstid» nest størst med 105 smittetilfeller, «samling i privat hjem» kom etter der med 36 tilfeller, etterfulgt av «reise» med 24 tilfeller, skriver etaten.

I uke 3 ble det rapportert inn totalt 14.066 tester i kommunal regi til helseetaten. Folkehelseinstituttets beregning viser at andel påviste smittetilfeller av alle som er testet var 3,98 prosent i Oslo i uke 2 (det nyeste tallet som foreligger).

Powered by Labrador CMS