DEBATT

— Byrådets saksbehandling er slurvete og riving av Majorstutunet bo- og behandlingssenter må stanses, mener FNB.
— Byrådets saksbehandling er slurvete og riving av Majorstutunet bo- og behandlingssenter må stanses, mener FNB.

- Stans riving av Majorstutunet. Det er hodeløst med nytt byggeprosjekt i rasfarlig kvikkleireområde

— Det er en skandale at Majorstutunet er truet av riving. Bygningen er moderne og fungerer godt idag. Rivingen er politisk motivert. FNB ønsker en ny vurdering av rivingen slik at prosjektet kan stoppes.

Publisert

Dersom riving av Majorstutunet bo- og behandlingssenter stanses vil både beboerne og naboene bli fryktelig glade.

Bystyrets helse- og sosialutvalg har tidligere behandlet saken uten å få korrekt informasjon. Blant annet fikk ikke utvalget vite at det var fine baderom på de fleste av rommene.

— Syv etasjers blokk med kjøletårn på toppen

Den manglende informasjonen kan ha påvirket vedtaket og det bør dermed fattes på nytt. Kommunens vedtak skal alltid være basert på solid og god informasjon, mener vi i FNB.

Siden rivingen ikke har startet har vi nå mulighet til å endre vedtaket. Den muligheten bør benyttes til fordel for beboere og naboer. Man planlegger nemlig å bygge en syv etasjers høyblokk på tomta der Majorstutunet bo- og behandlingssenter ligger i dag.

Høyblokka skal i tillegg få et digert kjøletårn på toppen. I et område med lav bebyggelse vil dette se veldig stygt ut. Boligområdet som rammes har hele 300 leiligheter, og har et helhetlig preg.

— Området på Majorstua er rasfarlig

Bygging av kjøletårnet er for øvrig i strid med bystyrets vedtak og dermed trolig ulovlig. Saksbehandlingen i denne saken er slurvete og tilfeldig fra byrådets side.

Flere vesentlige forhold er uteglemt eller ikke forstått. Det mest alvorlige er at området er rasfarlig og det gikk ras så sent som i 2002. Men dette har ikke byrådet tatt hensyn til.

Kvikkleire er påvist og som Gjerdrum-raset viser kan man ikke bare ignorere kvikkleire. Denne typen ras er svært farlige og utløses gjerne av uvettige byggeprosjekter som dette.

Powered by Labrador CMS