DEBATT

Vi må være sikre på at institusjonstilbudet er stort nok, sier James Stove Lorentzen.
Vi må være sikre på at institusjonstilbudet er stort nok, sier James Stove Lorentzen.

– Nedbyggingen av boliger til rusavhengige ikke fullt så ille som Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon tror

Vi må sikre at et skift fra institusjon til bolig foregår på en slik måte at det ikke forverrer den enkeltes situasjon. Tilbudet på institusjonsplasser må være stort nok.

Publisert

Helse og sosialutvalget behandlet 8. april saker med navnet: «Institusjonsplass til rett tid og rett sted - Temaplan for Oslo kommunes rusinstitusjoner 2021-2030». Saken sluttbehandles i bystyret senere i måneden.

Kenneth Arctander Johansen, leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, uttrykte skepsis og er bekymret i et intervju i VårtOslo. Det kan jeg forstå, og Oslo Høyre deler bekymringen. Derfor la vi inn flere merknader og noen tilleggsforslag i saken, som ble vedtatt.

Bra med hjelp i egen bolig

Jeg tror de fleste er enig i at det er bra hvis folk som har slitt med rus eller fortsatt sliter med rus kan få hjelp til å bo i egnet bolig, ofte med tett oppfølging og hjelp fra bydelen. Fagfolkene i velferdsetaten viser til at det er til dels overkapasitet allerede på institusjonsplasser, og flere vil det bli, hvis vi lykkes med å bosette flere ute i bydelene.

Problemstillingen er at vi må forsikre oss om at et slikt skift fra institusjon til bolig foregår på en slik måte at det ikke forverrer den enkeltes situasjon. Vi må være sikre på at institusjonstilbudet er stort nok.

Høyt behov for akuttplasser

Derfor skrev Høyre flere merknader til saken som fikk bred støtte fra flere partier. Vi skrev blant annet at vi «er bekymret for at den foreslåtte omstillingen vil gå for raskt, og at bydelene ikke vil kunne bygge opp den nødvendige kapasiteten og kompetansen raskt nok. Nedbyggingen av tilbudet i velferdsetaten bør ikke bygges ned før tilbudet i bydelene er på plass».

Vi skrev også: «Utvalgets mindretall, medlemmene fra Høyre, stiller spørsmål ved reduksjonen i akutt- og korttidsplasser, ettersom de i dag driver med 99 prosent belegg. Velferdsetaten må følge nøye med for å kunne revurdere nedtrappingsplanen hvis det viser seg at det fortsatt er høyt behov for akuttplasser».

Et forsvarlig botilbud

For å understreke dette fremmet vi tre tilleggsforslag, som alle ble vedtatt. Her la vi vekt på lokal aktivitet og oppfølging:

  • Det varierte tilbudet av kommunale og ideelle organisasjoners virksomheter i sentrum opprettholdes i planperioden, men kan tilpasses etter behov i samarbeid med virksomhetene.
  • Bystyret ber byrådet legge til rette for og støtte bydelene i å inngå samskapingsprosjekter med de ideelle organisasjonene.
  • Bystyret ber byrådet sikre at nuværende kapasitet ikke bygges ned raskere enn bydelene klarer å bygge opp et forsvarlig bo- og aktivitetstilbud.

Det som gjenstår er en bekymring om finansiering. Vi vil følge tett hvordan dette slår ut for bydelene og i hvilken grad de klarer å skape aktiviteter og væresteder lokalt som skal tilby beboerne en meningsfull hverdag.

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS