Det herskapelige smijernsgjerdet rundt Bygdø kongsgård fjernes i disse dager i forbindelse med kongefamiliens sikringsprosjekt.
Det herskapelige smijernsgjerdet rundt Bygdø kongsgård fjernes i disse dager i forbindelse med kongefamiliens sikringsprosjekt.

Kongen styrker sikkerheten rundt Bygdø kongsgård

— Det er viktig for å redusere eiendommens sårbarhet og besørge Kongefamiliens trygghet, forklarer Riksantikvaren.

Publisert

Det kongelige hoff sendte i oktober søknad til plan- og bygningsetaten med ønske om oppgradering av den perimetersikringen som er etablert rundt Bygdø kongsgård.

Bare en uke senere fikk Kongen tillatelse fra plan- og bygningsetaten til å forbedre sikkerheten rundt den residensen. Nå pågår arbeidene for fullt.

Ifølge dokumenter VårtOslo har innhentet fra plan- og bygningsetaten omfatter sikringsarbeidet i hovedsak oppgradering og supplering av smijernsgjerdet rundt eiendommen. I tillegg kommer forsterkning og stedvis heving av fundamentmur av betong langs Bygdøyveien og Christian Fredriks vei.

Tiltaket gjøres «for å sikre eiendommen Bygdø Kongsgård som Kongen disponerer, mot uautorisert og uønsket trafikk inn mot bygningsmassen og park», ifølge sakspapirene.

Reduserer sårbarhet

Riksantikvaren har også gitt sitt samtykke til gjennomføring av tiltaket. I saksdokumentene fra Riksantikvaren begrunnes arbeidene ved Bygdø kongsgård:

«Samlet sett vil disse tiltakene være viktige bidragsytere til å redusere eiendommens sårbarhet og besørge Kongefamiliens trygghet».

Det staselige trehuset har vært blant kongefamiliens favorittresidenser siden Kong Olav Vs tid.
Det staselige trehuset har vært blant kongefamiliens favorittresidenser siden Kong Olav Vs tid.

På oppdrag fra Justisdepartementet har Politidirektoratet gjort en vurdering av sikkerheten rundt Slottet og de andre kongelige eiendommene. Sluttrapporten ble presentert i 2015.

— Med den som utgangspunkt har Det kongelige hoff jobbet med å utvikle sikkerheten videre. Arbeidene er forventet sluttført i 2021, skriver kongehuset på sine hjemmesider.

Sven Gj. Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef ved Det kongelig hoff, opplyser at perimetersikringen rundt Bygdø kongsgård skjer på bakgrunn av vurderinger som har blitt gjennomført på kongelige statlige og private eiendommer.

— Målsettingen er at det meste av arbeidet ved Bygdø kongsgård skal være ferdig i løpet av våren 2021. Når smijerngjerdende er borte, sikres eiendommen med byggegjerder for å hindre at uvedkommende tar seg inn på området, skriver Gjeruldsen i en epost.

Kongelige tradisjoner

Bygdø kongsgård ble bygget i 1733 og ble brukt som sommerresidens for Kong Haakon VII og Dronning Maud fra 1906. Eiendommen var Kong Olavs favorittsted fra han ble født og frem til hans død i 1991.

Etter folkekongens bortgang, sto det herskapelige huset tomt i lang tid mens det gjennomgikk en omfattende rehabilitering fra loft til kjeller. Kongeparet kunne først ta sommerresidensen i bruk i 2007.

Dronningen fortalte selv om oppussingen i boken «Kongens Hus – alle kongeparets hjem».

Kong Harald og dronning Sonja var strålende fornøyd da Bygdøy kongsgård stod ferdig oppusset i 2007.
Kong Harald og dronning Sonja var strålende fornøyd da Bygdøy kongsgård stod ferdig oppusset i 2007.

— Kongsgårdens hovedhus har vi innredet med dronning Maud i tankene. Vi har brukt sommerlige, lette stoff i gardiner over hele huset og engelsk-inspirerte møbler er trukket i kretong. En lett blanding av det tradisjonelle og moderne i malerier og innredningen for øvrig, gir et balansert og vakkert inntrykk.

Sonjas favoritt

I dag benyttes eiendommen stort sett av kongeparet i sommerhalvåret.

Av alle eiendommene kongefamilien disponerer, er det nettopp det herskapelige hvite trehuset på Bygdøy som er dronningens favoritt.

— Det å kunne gå rett ut i naturen og sitte på trappen med en kopp kaffe, det kan man ikke på Slottet. Parken betyr mye for oss. Sammen med barn og spesielt barnebarn gir det muligheter for aktiv utfoldelse, avslørte dronningen i boka «Kongens Hus – alle kongeparets hjem», som kom ut i 2012.

Powered by Labrador CMS