DEBATT

Byrådet i Oslo stenger en strekning av Bygdøy allé for gjennomkjøring frem til august, som et prøveprosjekt.
Byrådet i Oslo stenger en strekning av Bygdøy allé for gjennomkjøring frem til august, som et prøveprosjekt.

– Bygdøy allé har blitt en stille og trist gate

Den tragiske dødsulykken i Bygdøy allé torsdag nylig bør bli en skikkelig vekker! Tomme gater inspirerer enkelte sjåfører til å teste kjøretøyet.

Publisert

For noen dager siden stod jeg midt i et fotgjengerfelt i alleen da noen plutselig ville teste en sportsbil. Det var så vidt jeg klarte å hoppe unna. Det er flere eksempler på hard kjøring her og i sidegatene. Sånn vil vi ikke ha det. Vi vil ha livet i gaten vår tilbake.

Konseptutredningen for Bygdøy allé dokumenterte at 98 prosent av biltrafikken var gjennomgangstrafikk, og utredningen skisserte noen vakre alternativer med lokalt byliv hvor folk handler, sykler og går. Innimellom kommer biler og busser forbi.

Lær av Bogstadveien

Varelevering og handel er mulig både med og uten bil. Tenk om vi kunne fått det slik! Se på Hegdehaugsveien og Bogstadveien, og hent inspirasjon derfra.

Bygdøy allé beplantes nå med kastanjetrær på begge sider. Og fartsgrensen er 40. Alle muligheter er dermed til stede for å skape en fin handlegate med liv og røre.

Trenger en redningsaksjon

En oppfordring til Frogner bydelsutvalg er derfor at dere nå samles om et felles forslag til løsning som reduserer pendlertrafikken i rushtiden og fremmer det for Raymond Johansen og byrådet. Det planlegges en demonstrasjon for folks demokratiske rett til å kjøre sin bil i Bygdøy allé 18. august.

Det vi trenger nå er en felles omforent redningsaksjon så vi kan få tilbake lokal handel, kafébesøk og folkeliv i en av byens vakreste gater. Det betyr at alle må fire på sine primærstandpunkter så det blir mulig å gjenskape livet i gaten. Det haster.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.