48-åringen var på en kraftig uregistrert og uforsikret elsparkesykkel på vei mot Solli plass da han kjørte ned og påførte en 68 år gammel kvinne alvorlige skader i fotgjengerfeltet ved krysset Bygdøy allé og Frederik Stangs gate.
48-åringen var på en kraftig uregistrert og uforsikret elsparkesykkel på vei mot Solli plass da han kjørte ned og påførte en 68 år gammel kvinne alvorlige skader i fotgjengerfeltet ved krysset Bygdøy allé og Frederik Stangs gate.

Elsparkesyklist kjørte ned og skadet kvinne (68) i Bygdøy allé. Må 18 dager i fengsel og fratas førerkortet

Den 68 år gamle kvinnen hadde forsert nesten hele fotgjengerfeltet i Bygdøy allé da elsparkesyklisten (48) kjørte henne ned og skadet henne alvorlig. Den kraftige elsparkesykkelen han kjørte var uregistrert og uten forsikring.

Publisert

Elsparkesykkelen 48-åringen brukte er av Statens vegvesen etter påkjørselen målt til en topphastighet på over 48 km/t.

Trafikkulykken skjedde mandag ettermiddag 28. september i fjor. Ved 16-tiden hadde den 68 år gamle kvinnen nesten forsert hele fotgjengerfeltet i krysset Bygdøy allé og Frederik Stangs gate på Frogner. Sammenstøtet med den kraftige elsparkesykkelen skjedde rett utenfor et butikklokale.

Elsparkesykkel uregistrert og ikke forsikret

48-åringens hastighet er i Oslo tingrett oppgitt til å ha vært mellom 27 km/t og 34 km/t da han kjørte på kvinnen i Bygdøy allé. Sammenstøtet førte fikk alvorlige konsekvenser for den 68 år gamle kvinnen.

— Hun ble kraftig forslått, og fikk blant annet hodeskade med blødninger rundt hjernen, kutt i høyre panne og overleppe som måtte sys, samt vedvarende synsplager. Hun har vært 100 prosent sykmeldt frem til 17. januar 2021, og er fortsatt 50 prosent sykmeldt, skriver Oslo tingrett i dommen.

Elsparkesykkelen 48-åringen kjørte var så kraftig at den må godkjennes av Statens vegvesen for bruk på norske veier. Men mannen hadde hverken registrert kjøretøyet eller gyldig forsikring. I ettertid av påkjørselen har han og den skadde kvinnen inngått et privat forlik der erstatningssummen 48-åringen har betalt ikke er kjent.

— Kjøringen klart avvik fra forsvarlig opptreden

I retten kom det frem at kvinnen krysset fotgjengerfeltet i Bygdøy allé på rødt lys. Men at 48-åringen så henne før sammenstøtet, men ikke turte å legge seg ut i veibanen av frykt for biler som kunne komme bak ham i høyere hastighet.

I dommen er dette imidlertid ikke nevnt som en formildende omstendighet at kvinnen oppholdt seg på rødt i fotgjengerfeltet. Tingretten poengterer at 48-åringen er bosatt i området og er godt kjent med trafikken i krysset Bygdøy allé og Frederik Stangs gate.

— Det er ikke tvil om at tiltaltes kjøring var et klart avvik fra forsvarlig opptreden i trafikken. Sammenstøtet med Våge var en følge av at han uten rimelig foranledning mistet kontrollen over el-sparkesykkelen og trafikkbildet. Passeringen av lyskrysset og fotgjengerfelt tilsa en særlig aktpågivenhet, står det i dommen fra tingretten.

— Dommen er veldig streng

Det er foreløpig ikke tatt stilling til om dommen ankes opplyser mannens forsvarer, Jan Kildahl, til NTB. Advokaten mener 18 dagers fengsel og inndragelse av førerkortet er en streng dom.

— Dommen er veldig streng. Og den likestiller nærmest farepotensialet med å bruke elsparkesykkel med det å kjøre bil, sier Kildahl.

— Domfelte får alt ansvar selv om en stor del av årsaken er knyttet til at fornærmede gikk på rødt lys. Selv om han har ønsket å ta ansvar og i alt vesentlig erkjent straffskyld, opplever vi at han får veldig mye ansvar i denne saken, sier Kildahl etter at dommen falt.

Oslo tingrett har også besluttet at 48-åringen må avlegge full ny førerprøve for å få tilbake førerkortet.

Powered by Labrador CMS