Unni Eriksen og Frognervassdragets venner ønsker seg at Majorstubekken pnes over NRK-tomta på Marienyst når kringkasteren fytter til Ensjø.
Unni Eriksen og Frognervassdragets venner ønsker seg at Majorstubekken pnes over NRK-tomta på Marienyst når kringkasteren fytter til Ensjø.

Kommunen vil legge til rette for å åpne flere bekker og elver. — Nå bør det være Majorstubekkens tur!

— Det å få gjenåpnet Majorstubekken over NRK-tomta på Marienlyst vil være en gave til nærmiljøet, mener Unni Eriksen i Frognervassdragets venner.

Publisert

I tidligere tider snirklet Majorstubekken seg gjennom nærområdet på Marienlyst og Majorstua. I dag er det ingen ting igjen av bekken oppe i dagen. Alt er lagt i rør, og vannet føres i dag i områdets ledningsnett for overvann.

Dette er Majorstubekken

  • Tidligere rant det flere mindre bekker sydover fra Øvre Blindern i retning Majorstuen. De dannet etter hvert to bekkeløp som passerte området ved dagens NRK og Marienlyst skole.
  • Bekkene rant sammen like før Suhms gate og Majorstubekken rant videre sydover ved Harald Hårfagres gate, fortsatte forbi Majorstuen stasjonsområde, dreiet mot vest og rant ut i Frognerelven litt nord for Frognerparken.
  • Bekken ble lagt i rør utover 1900-tallet i forbindelse med utbyggingen i området.

Kilde: Oslo Elveforum

I forbindelse med høringen rundt vann- og avløpsetatens strategi for åpning av byens bekker og elver, mener Frognervassdragets venner og lokalpolitikerne i bydel St. Hanshaugen at tiden er inne for å åpne opp bekken over NRK-tomta på Marienlyst, når kringkastingsselskapet flytter til Ensjø.

— En gave til nærmiljøet

— NRK Marienlyst er en stor og fin tomt, men er samtidig en del av et større landskap, med bekker og elver. For de som skal bo og leve her i framtiden vil det være veldig positivt om bekken kan få komme opp i dagslyset igjen etter rundt 100 år i rør, sier Unni Eriksen i Frognervassdragets venner til VårtOslo.

Unni Evensen i Frognervassdragets venner.
Unni Evensen i Frognervassdragets venner.

Allerede i 2019 tok venneforeningen, i samarbeid med Oslo Elveforum, initiativet til få å startet arbeidet med å få bekken åpnet over tomta på Marienlyst.

Nå prøver de seg igjen.

— Det å få bekken opp i dagen vil være fantastisk. Ikke bare for livskvaliteten til innbyggerne her, men det vil også føre til et større biologisk mangfold i området mener hun.

— Står og faller på utbyggeren

Som rådgiver i Oslo Elveforum har Eriksen jobbet med flere saker rundt ønsker om å få åpnet elver og bekker til glede for byens befolkning.

I denne saken foreligger det allerede et planforslag fra plan- og bygningsetaten, som tar sikte på å utrede om det er mulig å få til en åpning av Majorstubekken over NRK-tomta.

Slik gikk Majorstubekken gjennom nærområdet før den ble lagt i rør. (Rød linje)
Slik gikk Majorstubekken gjennom nærområdet før den ble lagt i rør. (Rød linje)

— Vi håper jo at ønsket vårt vil bli hørt denne gangen, men alt står og faller på utbygger i slike saker. Hvis de ikke viser noen interesse for å få en gjenåpnet bekk over tomta, blir det dessverre sjelden noe av, slår Eriksen fast.

Dermed ligger mye av ansvaret for en mulig gjenåpning på eiendomsselskapet Ferd, som fikk tilslaget på NRK-tomta etter budrunden. Hittil i planprosessen har de vært heller lunkne til å vurdere en åpning av bekken over området.

Bydelspolitikerne støtter åpning

Også lokalpolitikerne i bydel St. Hanshaugen mener en åpning av Majorstubekken er en god ide. I sin høringsuttalelse støtter bydelspolitikerne ønsket fra Frognervassdragets venner fullt ut

— Gjenåpning av Majorstubekken bør være et uttalt mål når området skal omreguleres, skriver lokalpolitikerne i sin høringsuttalelse.

De folkevalgte mener, som de lokale elveentusiastene, at et slikt prosjekt vil være til glede både for lokalbefolkningen, tilreisende og miljøet i bydelen.

Powered by Labrador CMS