Tallene viser at den politisk vedtatte Fjordbyen er blitt bosted for de rike og velstående i Oslo. Og da sikter rapporten ikke til boligprisene, men til inntekts- og formuenivået.
Tallene viser at den politisk vedtatte Fjordbyen er blitt bosted for de rike og velstående i Oslo. Og da sikter rapporten ikke til boligprisene, men til inntekts- og formuenivået.

Folket skulle få tilgang til fjorden. Men på Sørenga, Aker brygge og Tjuvholmen bor stort sett bare de velstående

Folket skulle få tilgang til fjorden, var planen da oslopolitikerne bestemte seg for å satse på Fjordbyen for 20 år siden. Nå viser en ny rapport at de som bor på Sørenga, Tjuvholmen og Aker brygge er blant de rikeste i byen.

Publisert

Fjordbyen ligger fortsatt langt over gjennomsnittet for Oslo, også over gjennomsnittet for Oslo vest, står det i rapporten Demografi Fjordbyen 2022.

Utsagnet er hentet fra plan- og bygningsetatens rapport og viser til inntekts- og formuenivået hos beboere på Sørenga, Tjuvholmen og Aker brygge.

Tjener over dobbelt så mye som snittet

Tallene i rapporten viser at den politisk vedtatte Fjordbyen er blitt bosted for de rike og velstående i Oslo.

Riktignok ble Aker brygge utviklet noen tiår før vedtaket om Fjordbyen, men det er tatt med i rapporten fordi området var det første av Oslos havn som ble åpnet mot sjøen.

Blant beboerne på Sørenga, Tjuvholmen og Aker brygge er snittinntekten 172 prosent høyere enn snittet for resten av Oslo.

Merk at da er også de velstående bydelene i vest tatt med i statistikken, som teller alle innbyggere over 17 år bosatt i Oslo:

  • På Aker brygge er snittinntekten per innbygger 909.000 kroner årlig.
  • På Tjuvholmen er snittinntekten per innbygger 811.000 kroner årlig.
  • På Sørenga er snittinntekten per innbygger 637.000 kroner årlig.
  • I Oslo er snittinnteten per innbygger 402.000 kroner årlig.

Tre og en halv gang så høy formue

Det er ikke bare inntektsnivået som skiller beboerne i Fjordbyen fra resten av Oslo. Også formuene er betydelig større enn for resten av byen:

  • På Aker brygge er gjennomsnittsformuen per innbygger 4,1 millioner kroner.
  • På Tjuvholmen er gjennomsnittsformuen per innbygger 3,1 millioner kroner.
  • På Sørenga er gjennomsnittsformuen per innbygger 1,8 millioner kroner.
  • I Oslo er gjennomsnittsformuen per innbygger 1,1 millioner kroner.

— I 2021 har befolkningen i Fjordbyen en gjennomsnittsformue som er dobbelt så høyt som Oslo og cirka 3,5 ganger så høyt som i de andre transformasjonsområdene i byen, heter det i plan- og bygningsetatens rapport "Demografi i Fordbyen 2022".

— En eller flere milliardærer kan ha dødd

For å belyse tallene ytterligere tar vi med at gjennomsnittsformuen på Ensjø i 2021 var på 595.000 kroner.

Med andre ord er en snittformue på Aker brygge nær sju ganger så høy som snittformuen på Ensjø.

Sørenga er blitt et populært badested, særlig for yngre oslofolk. Men de færreste av dem bor her eller vil noensinne få råd til å flytte hit.
Sørenga er blitt et populært badested, særlig for yngre oslofolk. Men de færreste av dem bor her eller vil noensinne få råd til å flytte hit.

Rapporten påpeker imidlertid at snittformuen på Aker brygge har falt kraftig siden 2015. Uten at plan- og bygningsetaten helt kan si hvorfor.

— Vi har ingen sikker forklaring på det store fallet i gjennomsnittlig formue på Aker brygge, men vi spekulerer i om det kan være en eller flere milliardærer som kan ha flyttet fra område, eller avgått med døden, skriver PBE.

— Aker brygge har tross alt den høyeste gjennomsnittsalderen i Fjordbyen, heter det i rapporten.

Har ikke flest med høy utdanning

Når det er snakk om høyere utdanning rykker imidlertid andre områder i Oslo fra de velstående innbyggerne i Fjordbyen. De har mest penger, men er ikke høyest utdannet.

Riktignok er det flere med høyere utdanning i Fjordbyen nå enn i 2015. Men det er en trend som reflekteres over hele byen.

I Oslo som helhet har andelen med høyere utdanning økt fra 44 prosent til 49 prosent de siste sju årene.

— Det har vært en større økning i de andre transformasjonsområdene i Oslo sammenlignet med Fjordbyen. Det er derfor nå en større andel med høyere utdanning der, enn i Fjordbyen, skriver PBE i rapporten.

Hvis du vil lese hele "Demografi i Fordbyen 2022" kan du klikke HER.

Powered by Labrador CMS