DEBATT

Nærmeste nabo til Østreheimsveien 28 på Årvoll.
Nærmeste nabo til Østreheimsveien 28 på Årvoll.

Årvoll – fra drabantbyidyll til profitørparadis

Vi trenger mer av det som formet Årvoll på 50-tallet; demokratiske boligbyggerlag som jobbet for sunne nærmiljøer og oppriktige gode hjem som ikke kostet skjorta. Ikke korrupte og udemokratiske tomteeiere.

Publisert

Rideresentertomten. Steinbruddet. Rom-tomta. Årvoll Eiendom AS. En skandale.

Kjært barn har mange navn.

Årvoll i bydel Bjerke er et historisk boligområde. Her finnes ikke gater oppkalt etter gamle kapitalister og rasister, men etter eldre gårder og fiktive karakterer fra Bjørnson-dikt – i tillegg til «Dugnadsveien» og «Selvbyggerveien». De to siste veiene er oppkalt etter felleskapet som var med på å skape sosiale boliger og drabantbyer.

Selvbyggerlag basert på demokratiske og sosialistiske verdier inviterte medlemmer til å bli med på dugnad og bygde sine egne hjem i et Oslo, som var i vekst og opplevde boligmangel. Boligene står ennå og bærer preg av at menneskene som skulle bruke dem var involvert i prosessen, framfor utbyggere som kun bygget for profittens skyld.

Disse arbeiderklassemenneskene er gradvis blitt byttet ut med den øvre middelklassen, og det er ikke mange igjen av de med førstehåndskunnskap om Årvolls utvikling og historie.

Bildet viser at steinbruddet lå langt innenfor markagrensa på Årvoll.
Bildet viser at steinbruddet lå langt innenfor markagrensa på Årvoll.

En flause for byens politikere

Men denne teksten handler ikke om dem. Den handler ikke om stedene som bærer gamle gårders navn, Dugnadsveien eller Selvbyggerveien. Denne teksten handler om Østreheimsveien 28A – en tom tomt rett ved.

En tomt som har vært til hodebry for naboene, en flause for byens politikere og sikkert en artig historie rundt eiendomsutvikleres selskapsbord.

Fikk dispensasjon fra markagrensa

For denne tomta på 26,5 mål, skulle ikke vært en tomt. Den var lenge vernet fra utbygging og beskyttet av markagrensa – helt til det dukket opp en noen med en plan om et ridesenter.

Tomta ble kjøpt for 7 millioner kroner, og de nye eierne fikk dispensasjon fra vernet av markagrensa. Altså, de fikk lov til å gjøre inngrep i oslomarka mot at det de bygget var til allmenn nytte – og det kan jo sikkert et ridesenter være.

«Hest er best»

Det var likevel noen som stilte spørsmål bak tomteeiers motiv – de drev nemlig på med pukkverk og var i ferd med å få tilgang til oslobefolkningens skog med tilhørende granitt.

Erling Folkvord, daværende representant for Rødts forgjenger, Rød Valgallianse, i Oslo bystyre var kritisk og sa i 2007:

«Dette er historien om en entreprenør og pukkverkseier som leter etter et formål som kan rettferdiggjøre et nytt steinbrudd og pukkverk. (…) Man må virkelig spørre seg hvorfor i all verden en entreprenør med så store interesser i pukkverkbransjen plutselig er blitt interessert i og opptatt av at tenåringene på Bjerke skal få lov til å ri».

Høyres daværende byrådsleder, Stian Berger Røslands, støtte for ridesenteret og motargument til bekymringen lød: «Hest er best».

Mildt sagt dårlig forhold

Som nevnt, ble tillatelsen til utbyggingen innvilget.

Også begynner pukkinga. Noen ganger uten tillatelse fra fylkesmannen. Det blir utvunnet 90.000 kubikkmeter med stein til en verdi av mange millioner kroner. Det er mye støy og støv, men lite ridesenter å se.

Marka er blitt gjort om til en industriell steinrøys og har sommeren 2012 en kort, men minnerik karriere som leir for romfolk. Naboer som uttalte seg kritisk om prosjektet meldte ifra om at de ble anmeldt av eierne og følte seg forfulgt. Forholdet mellom tomteeier og Årvoll-folk ble mildt sagt dårlig.

Romfolket har flyttet til Østreheimsveien 28 på Årvoll.
Romfolket har flyttet til Østreheimsveien 28 på Årvoll.

Tjente titalls millioner

Plutselig blir det stille. Tomteeier skal ikke bygge et ridesenter til allmenn nytte likevel og tomta legges ut for salg på Finn.no med tittelen: «Enebolig og stall-anlegg midt i Oslo klart til bygging».

Hva skjer så?

Nye eiere kommer på banen – og disse har i dag en søknad inne hos kommunen om å få tomta, også kjent som Årvoll Eiendom AS, omregulert til boligformål.

Mer spesifikt: det søkes om tillatelse til å bygge 330 boenheter organisert i to til seks etasjers blokker. Salgsverdien av boliger i tomta ble i 2012 estimert til å være på 2,3 milliarder kroner, og det kan med sikkerhet sies at den økonomiske gevinsten er høyere i dag.

Den ene betingelsen om at det som bygges på tomta må være til allmennyttige formål, blir ikke tatt hensyn til. Det var tross alt ikke betingelser nåværende tomteeier gikk med på, men den forrige. Denne er ferdig med sine interesser i området, har tjent titalls millioner på videresalget og holder på som entreprenør andre steder.

Korrupte og udemokratiske tomteeiere

Dette blir ikke skrevet for å forsvare befolkningen på Årvoll som står fast ved at tomta burde brukes til noe som gagner allmennheten, de er gode nok på å forsvare seg selv. Jeg skriver dette for å kaste lys på de ekstremt korrupte og udemokratiske metodene tomteeiere og eiendomsutviklere bruker i sine evige profittjag.

Det omtalte området har transformert seg fra å være en del av oslomarka, som tilhører alle, til en idé om et ridesenter for færre, til en gullgruve for kjempefå i form av steinindustri og videresalg, til en søknad om boliger relativt få kommer til å ha råd og tilgang til.

Mindre tillitt til eiendoms- og boligprofitører

Vi trenger mer av det som formet Årvoll på 50-tallet; demokratiske boligbyggerlag som jobbet for sunne nærmiljøer og oppriktige gode hjem som ikke kostet skjorta. Initiativ som dette eksisterer – et eksempel finnes omtrent seks kilometer unna Årvoll i «Tøyen Boligbyggerlag», men det er behov for mer politisk vilje for at prosjektene skal lykkes.

Vi trenger også mindre tillitt til eiendoms- og boligprofitører, som ønsker å kommersialisere våre offentlige rom, og beriker seg ved å utnytte det som tilhører felleskapet. I tillegg kommer de reelle konsekvensene ved misbruk av naturen og avtalebrudd av denne sort.

Årvoll er et historisk boligområde. Om Årvolls historiske boligområde vil inkludere Østreheimsveien, 28A gjenstår å se.

PS: Denne saken har du fått lese gratis. Vi håper at du syntes den var bra. Vi lever av og for oslofolk. Tegn et abonnement, slik at vi kan fortsette å lage god journalistikk som engasjerer og rører deg, der du lever. Til deg som allerede abonnerer, tusen takk.

Powered by Labrador CMS