På strekningen Etterstad-Hellerud er det en nesten hundre år gammel infrastruktur, med to bruer som er på slutten av sin levetid.
På strekningen Etterstad-Hellerud er det en nesten hundre år gammel infrastruktur, med to bruer som er på slutten av sin levetid.

Mandag starter Sporveien byggingen den nye T-banetunnelen til Østensjøbanen

Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn Bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for andre hastigheter enn dagens og fremtidens, T-banedrift.

Publisert

To bruer over Østensjøveien og Alna-elven skal byttes ut, og det blir tunnelboringen fra Østensjøveien mot Hellerud.

I perioden frem til 2040 vil det skje en betydelig satsning på T-banen i Oslo med blant annet innkjøp av flere nye T-banetog, byggingen av Majorstuen T-banestasjon og utskiftning av signalanlegget til T-banen.

– Dette er en viktig milepæl i et viktig prosjekt i Oslos kollektivsystem som skal bidra til kortere reisetid med T-banen på linje 2 og 3, samtidig som vi oppgraderer infrastrukturen for å bedre punktligheten og forutsigbarheten til glede for de reisende, sier Per Magne Mathisen, konserndirektør for infrastruktur og prosjekter i Sporveien.

400 meter tunnel

Den 400 meter lange tunnelen og det nye sporet, mellom Brynseng og Hellerud, er forventet tatt i bruk høsten 2023, selv om det vil foregå noen mindre etterarbeider også i 2024.

På strekningen Etterstad-Hellerud er det en nesten hundre år gammel infrastruktur, med to bruer som er på slutten av sin levetid.

Den bratte og kurvede T-banetraseen mellom Bryn Bru og Hellerud er opprinnelig en tidligere trikketrasé beregnet for andre hastigheter enn dagens, og ikke minst fremtidens, T-banedrift.

– En positiv sideeffekt av prosjektet er at naboene til T-banen vil få redusert støy fra Østensjøbanen, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Sirin Hellvin Stav.

Powered by Labrador CMS