Obos har solgt en boligblokk på Ulven til et utleieselskap. Senere viste det seg at familien til en av boligselskapets direktører ble involvert i utleieselskapet som kjøpte boligblokken.
Obos har solgt en boligblokk på Ulven til et utleieselskap. Senere viste det seg at familien til en av boligselskapets direktører ble involvert i utleieselskapet som kjøpte boligblokken.

KPMG-gransking av boligdirektør i Obos: Bør ikke være involvert i Ulven-salget fremover

Dagen før det er ventet høy temperatur under generalforsamling etter medlemsopprøret i Obos, offentliggjøres revisjonsfirmaet KPMGs gransking av boligdirektøren involvert i salg av utleieboliger på Ulven.

Publisert

Revisjonsgiganten KPMG gransket blant annet om boligdirektørens familie dro fordeler av leilighetssalget Obos gjorde på Ulven.

I midten mars solgte Obos en boligblokk til et utleieselskap. To uker senere rapporterte NRK at familien til boligdirektøren i Obos ble utleieinvestor i det aktuelle prosjektet på Ulven.

Etiske retningslinjer stanser direktøren

Da hyret Obos inn KPMG for å granske både salget og boligdirektørens rolle. I granskingen frikjennes direktøren. Men revisjonsgiganten råder likevel boligselskapet til å holde ham unna videre involvering i Ulven-prosjektet.

— Ut fra OBOS` etiske retningslinjer, mener granskerne likevel at konserndirektøren ikke bør være involvert i behandling av saker knyttet til oppfølgingen av salget fremover, skriver boligselskapet i en pressemelding.

Obos skriver videre at direktøren ikke selv har noen interesse i salget, men etter de interne reglene utgjør den familiære tilknytningen også en interessekonflikt som må hensyntas.

— Avviser kameraderi og korrupsjon

— Rapporten påpeker at denne interessekonflikten allerede er hensyntatt, siden konsernsjefen i september 2020 besluttet at konserndirektøren skulle holdes utenfor behandlingen av prosjektet, skriver Obos.

— Granskerne avviser alle beskyldninger om inhabilitet, interessekonflikt, kameraderi eller korrupsjon. Og de dokumenterer at prisnivået er satt riktig og fornuftig, sier styreleder Roar Engeland i Obos.

— Dette har vært et svært omfattende arbeid. Mandatet vårt har vært å kartlegge alle relevante faktiske omstendigheter ved Ulven-transaksjonen og foreta rettslige vurderinger av disse. Vi har gjennomgått hele salgsprosessen generelt, og de konkrete spørsmålene i mandatet spesielt, sier partner og advokat i KPMG Law, Tor Henning Rustan Knudsen.

Powered by Labrador CMS