Langs plankegjerdet går dagens sykkelvei. Men fordi dette er en del av det prioriterte sykkelveinettet i Oslo skal den utvides. Da må trær felles, til kraftige protester fra naboene.
Langs plankegjerdet går dagens sykkelvei. Men fordi dette er en del av det prioriterte sykkelveinettet i Oslo skal den utvides. Da må trær felles, til kraftige protester fra naboene.

Protester mot trefelling førte delvis frem. Når sykkelvei på Teisen utvides må trær plantes i samråd med borettslag

— Trærne ofres for å utvide dagens sykkelvei med 75 centimeter, hevdet naboene på Teisen. Nå har protestene ført frem. Bystyret vil onsdag gå inn for at når trær felles og sykkelveien utvides, må minst fire nye trær plantes.

Publisert

Borettslaget Teisen Park er omringet av tre tungt trafikkerte veier - Tvetenveien, Ringveien og E6. Da de fikk vite at utvidelse av sykkelveien forbi borettslaget medførte felling av trær som skjermet mot trafikken, mobiliserte de kraftig.

Over 300 underskrifter ble samlet inn for å kunne fremme et innbyggerforlag for bystyret.

— Vil koste ærverdige trær livet

— Det finnes allerede en bred og velfungerende gang- og sykkelvei på stedet. Det er fullstendig separasjon mellom bilveien og gang- og sykkelvei. Utvidelsen på 75 centimeter av eksisterende sykkelvei, vil koste flere gamle ærverdige og nyttige trær livet, heter det i innbyggerforslaget signert av 468 personer.

Dette er sykkelveistrekningen som skal oppgraderes. Det er en del av det prioriterte sykkelveinettet i Oslo.
Dette er sykkelveistrekningen som skal oppgraderes. Det er en del av det prioriterte sykkelveinettet i Oslo.

Nå skal saken etter planen behandles av oslopolitikerne i onsdagens bystyremøte. Og det er allerede klart at protestene delvis har ført frem.

Borettslaget får riktignok ikke stanset utvidelsen av sykkelveien. Men flertallet i bystyret vil sikre at det plantes nye trær, som skal skjerme mot trafikken.

— Bør etterstrebe at kun to trær felles

— Bystyret ber byrådet plante minst fire erstatningstrær, for å sikre at det er godt etablerte nye trær på stedet dersom dagens trær får redusert levetid på grunn av tiltaket. Plantingen av de nye trærne skal skje i samråd med borettslaget, heter det i forslaget som har flertall i bystyret.

Bystyret kommer også til å vedta et punkt nummer to:

— Bystyret ber byrådet etterstrebe at kun to trær felles i forbindelse med bygging av ny sykkelvei langs Tvetenveien.

Men ikke alle partier i bystyret vil stemme for forslaget.

— Kan ha sykle varsomt-plakat

Fremskrittspartiet har hele tiden ment at den eksisterende sykkelveien forbi Teisen Park ikke trenger utvides, og påpeker at en utvidelse medfører at borettslaget mister en del av sin eiendom.

— Den nåværende gang- og sykkelveien er mer enn tilstrekkelig til å ivareta både syklister og gående, dersom syklistene tar hensyn til de gående. Frp har tro på at syklistene er enig i at man ikke skal ødelegge for borettslaget, skriver partiets gruppeleder i bystyret, Camilla Wilhelmsen (Frp) i merknad til bystyresaken.

— Det kan også settes opp en sykle varsomt-plakat for å minne om at man på denne korte strekningen skal ivareta ekstra hensyn, mener Wilhelmsen og Frp.

Advarte mot flere års forsinkelse

Ifølge miljøbyråd Sirin Hellvin Stav (MDG) er den eksisterende sykkelveien allerede en del av det som kalles det prioriterte sykkelveinettet i Oslo. Altså en slags ekspress-sykkelveier beregnet på syklister til og fra sentrum.

Miljøbyråden understreker at det allerede er gitt en rammetillatelse for å utvide fortau og sykkelvei forbi borettslaget Teisen Park. Men påpekte i begynnelsen av januar at det er opp til bystyret å revurdere planene.

— Det vil i så fall føre til at tilretteleggingen i Tvetenveien blir forsinket, trolig med flere år om alternative løsninger krever ny detaljregulering. I ytterste konsekvens vil tiltaket ikke kunne gjennomføres i det hele tatt. Det er også fare for at alternative løsninger vil berøre flere trær enn det den foreslåtte traséen gjør, advarte Sirin Hellvin Stav.

Powered by Labrador CMS