Utleieselskapet BVS Eiendom påsto at politiet hadde funnet narkotika i leiligheten på Slemdal og krevde at leietakeren flyttet ut.
Utleieselskapet BVS Eiendom påsto at politiet hadde funnet narkotika i leiligheten på Slemdal og krevde at leietakeren flyttet ut.

Utleier gikk rettens vei og ville kaste ut mannen. Mente han hadde narkotika i leiligheten på Slemdal

Kan en leietaker kastes ut fordi utleier mener politiet har funnet narkotika i leiligheten? Ja, mente BVS Eiendom AS og gikk rettens vei for å kaste ut en leietaker fra en boligblokk ved Slemdal.

Publisert

Mannen som leide leiligheten av BVS Eiendom AS hadde leiekontrakt til 31. januar 2025. Men i november i fjor sa utleieselskapet opp leiekontrakten og krevde at han flyttet ut.

BVS Eiendom viste til leiekontraktens punkt 24 hvor det fremgår at: "Bruk av/oppbevaring av ulovlige rusmidler gjør at kontrakten oppheves umiddelbart".

Hevdet leietakeren skal inn til soning

I hevingserklæringen vises til at det foreligger grunnlag for å oppheve leieforholdet umiddelbart "da politiet under sin ransaking i din leilighet 17.11.2022 fant narkotika."

Utleier sendte også epost om at det tidligere var registrert naboklager på bråk fra leiligheten natt til 1. mai i fjor.

BVS Eiendom hevdet også at selskapet var kjent med at mannen som leide av dem var innkalt til soning av en fengselsstraff.

I eposten ble det fremsatt påstand om at fengselsstraffen var på to år og seks måneder.

— Ut fengselsstraffens lengde er det grunn til å anta at dette dreier seg om større mengder og harde stoffer, skrev BVS Eiendom til leietakeren.

Det er ikke opplyst om at det foreligger betalingsmislighold eller annet mislighold fra leietakerens side.

— Ikke nok at det er funnet narkotika

Da Oslo tingrett behandlet krav om fravikelse, altså oppsigelse av leiekontrakten og utkastelse fra leiligheten, fikk imidlertid ikke BVS Eiendom medhold.

Utleierens hevingsrett i husleieforhold er regulert av husleieloven § 9-9. Det sentrale prinsipp er at utleier kan heve leiekontrakten ved vesentlig mislighold fra leietakers side.

— Det er ikke nok at det er funnet narkotika i leietakers leilighet og at dette er i strid med leiekontraktens punkt 24, mener tingretten.

Retten er med andre ord kommet til at det ikke er åpenbart at det forelå vesentlig mislighold fra mannen som leide leiligheten av BVS Eiendom.

Utleier får ikke medhold fra retten

— Ett tilfelle av nattebråk som ikke er gjentatt er ikke nok og heller ikke nok i kombinasjon med oppbevaring og bruk av narkotika til eget bruk, skriver tingretten i sin kjennelse.

Dermed får ikke BVS Eiendom medhold i oppsigelsen av leiekontrakten. Tingretten påpeker også at det ikke er oppgitt noe betalingsmislighold fra leietakerens side.

— Det er høyst uklart hvor store mengder narkotika politiet fant. Det er ikke mulig ut fra det opplyste å vite om det var små mengder til egen bruk eller om det har skjedd omsetning fra leiligheten, skriver Oslo tingrett.

Powered by Labrador CMS