Gjennom denne gaten dundrer opptil 47 busser hver time. Foto: Stephan August Ihde
Gjennom denne gaten dundrer opptil 47 busser hver time. Foto: Stephan August Ihde

– Schweigaards gate kveles av trafikk. Opptil 47 busser dundrer gjennom gata hver time

Hele 29 sameier, borettslag, beboerforeninger og et foreldreutvalg ber om umiddelbare tiltak mot den destruktive trafikksituasjonen i Schweigaards gate i Gamlebyen.

Publisert

Schweigaards gate i Gamlebyen i Oslo er blitt trafikkfarlig, kaotisk og støyende for myke trafikanter. Antall bussavganger fra Harald Hårdrådes Plass i Schweigaards gate er nå hele 47 per time store deler av dagen! Disse kommer på toppen av en betydelig mengde persontrafikk og tungtransport.

Naturlig nok er foreldre bekymret for barna, som går til og fra Gamlebyen Skole langs denne veien. 1800-tallsgårdene rister og får setningsskader når busser og tungtransport passerer. En risting som beviselig fører til redusert levestandard. 

Underskrivere på oppropet

 • Gamlebyen Beboerforening
 • Grønland Beboerforening
 • FAU, Gamlebyen Skole

Styrene i:

 • Sameiet Munkegata 9
 • Sameiet Østfoldgata 2
 • Sameiet Schweigaards gate 48A
 • Sameiet Schweigaards gate 52
 • Sameiet Schweigaards gate 54
 • Borettslaget Schweigaards gate 56
 • Sameiet Schweigaards gate 57
 • Borettslaget Schweigaards gate 60A
 • Schweigaardsgate 61 C-D-E
 • Borettslaget Schweigaards gate 76
 • Borettslaget Schweigaards gate 79
 • Borettslaget Schweigaards gate 82
 • Borettslaget Schweigaards gate 88
 • Borettslaget Schweigaards gate 89/91
 • Borettslaget Schweigaards gate 94
 • Sameiet Schweigaards gate 96
 • Borettslaget Schweigaards gate 99
 • Sameiet Grønlandshagen
 • Sameiet Grønlandstunet
 • Sameiet Myklegardsgate 3
 • Borettslaget Munkegata 11
 • Sameiet St. Halvards Plass 1
 • Munkenga Borettslag (Sg64)
 • Borettslaget Arupsgate 20
 • Aksjeselskapet St. Halvardsgate 25 A-C
 • Borettslaget Schweigaards gate 80/Vestfoldgata 2

Næringslivet finner det vanskelig å finne grobunn i en gate der trafikken dominerer. Gjentatte henvendelser om fartsreduserende tiltak blir ikke hørt; ei heller fartskontroller i regi av politiet. Schweigaards gate har havnet i skyggen og later til å skulle avlaste en alt for stor andel av østgående trafikk.

Alternative bussruter fins

Når man velger å bosette seg i sentrum, hvor Schweigaards gate ligger, må man forvente å leve med trafikk og støy. Det som er utfordringen med den helhetlige planleggingen for trafikkavvikling i denne gaten, er at man har valgt å kanalisere busser gjennom Schweigaards gate som på ingen måte tilfører noen verdi for gatens innbyggere; nærmere bestemt regionbussene 100 og 110.

Denne type planlegging gjør at folk får et fiendebilde av bussen, stikk i strid med ønsket for tiden –bussen som et alternativ for fremtiden. 37-bussen, som også har sin faste trasé i samme gate døgnet rundt, har endestasjon på Helsfyr – med god mulighet for overgang til 100 og 110. De sistnevnte bussene er dermed ikke bare belastende for bomiljøet og skoleveien, men også helt unødvendige.

Enda vanskeligere blir det å forstå at Schweigaards gate har endt så ille opp når alternativene rundt er så krystallklare. Vi snakker da om mulighetene som Nordenga bro gir, med direkte forbindelse til Oslo Bussterminal for regionbussene 100 og 110, uten å måtte kjøre i Dronning Eufemias gate. Med kobling til 37-bussen på Helsfyr, vil disse bussene også være til glede for blant annet innbyggerne i Gamlebyen.

Ja takk til en attraktiv strøksgate

Utviklingen for Schweigaards gate står i skarp kontrast til en rekke politiske vedtatte planer, som blant annet Områdeløft Grønland og Handlingsplan for økt byliv, der det står at Schweigaards gate skal bli en attraktiv og levende strøksgate, med lett tilgang for myke trafikanter og mindre trafikk.

Trafikkreduserende tiltak er den viktigste løsningen for å gjenskape Schweigaards gate som miljøgate og skape boforhold som bidrar til at folk i alle aldre og familiekonstellasjoner kan planlegge for en fremtid i bydelen.

Nå er beboerne i Schweigaards gate lei av bråket og ristingen fra alle bussene som raser gjennom. Foto: Stephan August Ihde
Nå er beboerne i Schweigaards gate lei av bråket og ristingen fra alle bussene som raser gjennom. Foto: Stephan August Ihde

Vi trenger hjelp fra kommunen

Vi ber om og forventer at Schweigaards gates skjebne behandles umiddelbart i lys av hva som oppfattes som en ikke levelig trafikksituasjon. Gaten er overbelastet av trafikk og av busser som langt overskrider det behovet bydelens innbyggere har for bussforbindelse. Dette overskuddet må rutes inn i andre traséer.

Gamlebyen og Schweigaards gate er mangfoldig og beriket med en rekke ildsjeler, som gjør hva de kan for at innbyggerne skal trives og bli værende; for å skape et stabilt og godt bomiljø. Vi trenger nå lagspill fra fagetater og politikere for å kunne lykkes i dette prosjektet. Det haster.

Powered by Labrador CMS