Cecilie Lyngby (FNB) deler ut løpesedler til bilister samme dag som Oslos bomring ble utvidet i fjor sommer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Cecilie Lyngby (FNB) deler ut løpesedler til bilister samme dag som Oslos bomring ble utvidet i fjor sommer. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

- Er folk virkelig mer positive til bomringen i Oslo?

En artikkel i VårtOslo viser til at folk i hovedstadsområdet nå er mer positive til bompenger enn i 2018. Undersøkelsen er gjennomført og bestilt fra Statens vegvesen, som faktisk tjener på bompenger.

Publisert

UndersøkelsenNorfakta Markedsanalyse har gjort på oppdrag for Statens vegvesen blant folk i Oslo og de omkringliggende kommunene, viser at 59 prosent av befolkningen i Oslo by er positive til bompenger.

Men i den samme undersøkelsen er tallet for Oslo-området i sin helhet 50 prosent.

Hvorfor formuleres det da ikke slik: "50 prosent av folk i Oslo-området synes ikke det er ok å betale bompenger"?

Mest negative på Romerike og Follo

Er ikke den andelen som er imot dette noe viktig? Hvis tallet hadde vært 5 prosent så hadde det jo vært annerledes. Poenget er at mediedekningen ikke forteller alt som faktisk står i en slik undersøkelse.

For eksempel hvis de spurte: Synes du det er ok at nivået på bompenger skal betydelig opp fra dagens nivå for å nå Oslo byrådets klimamål? Hva svarer "flertallet" da?

Undersøkelsen viser samtidig at 55 prosent av de spurte i det gamle fylket Akershus er negative til bompenger. Mest negative er folk på Romerike med 63 prosent, og i Follo med 58 prosent.

De mest positive til bomringen finner vi i Oslo, Bærum og Asker, mens folk i Follo og på Romerike altså er mest negative.

Elbil hos de velstående

— Dette kan henge sammen med at det ble etablert bomring på bygrensa mot Romerike og Follo i 2019 og hvor godt kollektivtilbud man har der man bor, sier avdelingsdirektør for Transport øst i Statens vegvesen, Fred Anton Mykland, i en pressemelding.

Slik FNB ser dette henger alt sammen med at det nå er flere elbiler enn tidligere. Størst andel har Oslo med 13 ,6 prosent. Av 2,73 millioner registrerte biler i Norge utgjør elbiler fortsatt bare 7,9 prosent. Tilsvarende tall for Oslo er 13,6 prosent, står det på elbil.no.

De som har muligheten og økonomi til å bytte vil ikke lenger få høye regninger hver måned. Samtidig som det er billigere, noen steder gratis, å parkere bilene. Ikke rart de ikke bryr seg så mye lenger og de fleste elbilene finnes i Oslo.

Undersøkelse på Facebook

At pendlere som bor utenfor Oslo er mer negative henger sammen med at de må kjøre lenger og gjennom flere bomstasjoner. Her er også andel elbiler lavere.

I Facebook-gruppen Ja til miljø, nei til bompenger satte vi opp en "meningsmåling" hvor spørsmålet var som følger: Kjører du bil inn til Oslo sentrum og hvor ofte? Svaret som har 1.000 stemmer lyder som følgende: Kun når jeg må.  På andre plass havner svaret med 840 stemmer: Velger å unngå sentrum mest mulig.

Dette er en Fb-gruppe hvor de fleste er imot bompenger, men det er av ulike årsaker.

Det er de som er helt imot sammen med de som ikke ønsker ytterligere økning i pris. Både fossilbil-eiere og elbil-eiere står samlet i gruppen.

Elbil i byen og SUV til hytta

Videre viser undersøkelsen bestilt av Statens vegvesen at de som er mest positive til bompenger bor i områder hvor inntekten er høy. Dette henger igjen sammen med at de fleste her har elbil til sentrum samt en fossildrevet SUV de bruker opp på hytta.

De har egen parkering der de bor, og en månedlig faktura på 500 opptil 800 kroner for en elbil merkes knapt. Men for en alenemor eller far som bor utenfor Oslo som pendler inn til byen hver dag, for deretter å kjøre sine barn til og fra idrett flere dager ukentlig, vil dette merkes betydelig mer.

Vi i FNB har også fått inn flere historier hvor barn må droppe idrett da det blir for dyrt samtidig som tiden ikke strekker til ettersom kollektiv ikke er alternativ.

Vi i FNB er ikke klimafornektere og vi bryr oss om miljø og en grønnere klode. Men vi mener at bompenger ikke er løsningen. Vi må starte med andre land som spyr ut forurensning fra fabrikker, søppel og ikke minst plastikk i havet.

Skal barn dras inn i klimapolitikk?

I Norge må vi ta steg for steg sammen. Svevestøv er en faktor og dette løses ved å vaske veiene oftere. Noe andre land er mye flinkere til. Enkelte stater i USA vaskes veiene hver morgen!

Facebook-gruppen Ja til miljø, nei til bompenger har stadig rydde-søppeltiltak og vi oppfordrer flere til å støtte opprydding av plast i havet. Små steg hver dag vil utgjøre mye mer enn aggresjon og krangling slik det er i dag. Farlig damp fra vår kloakk er også et tiltak som vi bør se nærmere på.

Det er mye vi kan gjøre sammen som en by, men da må vi få en positiv vinkling på alt. Slutte med skremsel reklame som kan skape angst særlig blant barn. Hørte nylig en far fortelle at hans sønn stadig spurte: - Forurenser den? Har vi nok luft nå?

Er dette en ok utvikling? Skal barn dras inn i klimapolitikken?

Powered by Labrador CMS