Ifølge Ruters planer vil halvparten av dette fortauet i krysset Frognerveien/Skovveien fjernes for å gi plass til ny trase for briskebytrikken. Foto: Arnsten Linstad
Ifølge Ruters planer vil halvparten av dette fortauet i krysset Frognerveien/Skovveien fjernes for å gi plass til ny trase for briskebytrikken. Foto: Arnsten Linstad

– Oslo Høyre har ikke vedtatt å flytte trikken til Skovveien

Publisert

– Et realistisk alternativ til trikk gjennom Skovveien må drøftes før det fattes en endelig beslutning om hvor Briskebytrikken skal gå.

Høyre ønsker et moderne trikketilbud i Oslo.  Det er vårt utgangspunkt når vi diskuterer trikketilbudet i Oslo og innkjøp av nye trikker.

Ifølge Camilla Wilhelmsen (Frp) var det Høyre og daværende byrådsleder Stian Berger Røsland som i sin tid la frem forslaget om trikk i Skovveien. Men det stemmer ikke.

Ingen beslutning ble fattet

I 2015 utredet Norconsult en rapport om trikkens fremtid i Oslo. Utredningen skisserte mulige alternativer for trikkens fremtid. Ett forslag fra Norconsult var å flytte trikkelinjen fra Inkognitogaten til Skovveien. I utredningen kommer det tydelig frem at det ikke er foretatt noen vurdering av det enkelte tiltak, ei heller en prioritering av forslagene.

Før det kan skje, må forslaget utredes og kvalitetssikres med tanke på økonomien i prosjektet. Høyre, som da satt i byråd, foreslo aldri å følge opp forslaget fra Norconsult og her derfor ikke foreslått eller gått inn for å flytte trikken til Skovveien.

Alternativ rute bør utredes

I reguleringssaken som skal opp i Frogner bydelsutvalg 12. desember, er det fortsatt Norconsult, denne gangen med støtte fra plan- og bygningsetaten og Ruter, som foreslår å flytte trikkelinjen.

Høyre mener det er en svakhet ved prosessen at et realistisk alternativ til Skovveien ikke er drøftet tilstrekkelig. Ruter bekreftet på et folkemøte 28. november at et slikt alternativ finnes langs eksisterende trase. Da mener Høyre dette forslaget bør kartlegges godt nok først og før noen konklusjoner trekkes.

Powered by Labrador CMS