DEBATT

Rett ved Bredvet kvinnefengsel, hvor det i dag er grøntområder, planlegger justisdepartementet et nytt høysikkerhetsfengsel.
Rett ved Bredvet kvinnefengsel, hvor det i dag er grøntområder, planlegger justisdepartementet et nytt høysikkerhetsfengsel.

– Vi ber innstendig om at det ikke blir et høysikkerhetsfengsel på Bredtvet

Åpent brev til justisministeren: Å bygge fengsel i et område hvor barnefamiliene er mange, og vi lever side om side med fugler, ekorn, grevling og rev, vil være et tap for både dyr og mennesker.

Publisert Sist oppdatert

Naturvernforbundet er opptatt av å bevare alle grønne lunger og områder i Groruddalen til vern for vegetasjon og dyreliv. Grønne lunger tilfører livskvalitet til befolkningen gjennom mulighet for rekreasjon.

Vi reagerer derfor kraftig negativt på forslaget fra regjeringen som vil bygge ut fengselet og ta store deler av friområdet rundt Bredtvet fengsel. Bydel Bjerke er inne i en kraftig fortetnings- og utbyggingsfase og er den bydelen som vokser raskest i Oslo. Vi trenger derfor de grøntområdene vi har igjen, mer enn tidligere.

Ikke en liten sak

De grønne lungene er svært verdifulle av flere årsaker. De blir færre og trenger av den grunn et særlig vern. Naturinngrepene er uopprettelige dersom man først bygger ut.

Natur bygges ned bit for bit. Hver deregulering kan virke som en liten sak, men på verdensbasis er 75 prosent av alle landområder betydelig omdannet. I området ved Bredtvet finner vi en unik bjørkeskog med et variert dyreliv, og ut i fra et byøkologisk perspektiv er det å verne grøntområder i nærmiljøet viktig for å bevare samspillet mellom mennesker og natur.

Vil forrige boområdene

Bredtvet område ligger langs Trondheimsveien og grenser både mot bydel Grorud og bydel Bjerke. Som et eksempel har delbydelen Veitvet/Sletteløkka en befolkning på cirka 6500. De fleste bor i blokk, og mange har Trondheimsveien som nærmeste nabo. Standarden på boforhold og levekår på Veitvet/Sletteløkka er under gjennomsnittet av resten av bydel Bjerke og de fleste andre steder i Oslo.

Å bygge fengsel i et område der hvor barnefamiliene er mange, hvor rådyrfamilier allerede har sine hjem og lever side om side med fugler, ekorn, grevling og rev, vil være et tap for både dyr og mennesker.

Å bygge fengsel i et område der folk går tur, plukker bringebær på sensommeren, observerer rådyr i vill fart gjennom skogen, vil forringe denne delen av Groruddalen og ta fra oss et unikt rekreasjonsområde.

Vi ber innstendig

Vi som bor her, erfarer at Bredtvetskogen gir kvalitet til bomiljøet vårt. Om noe skal gjøres i området, må det være å øke tilgjengeligheten med gode stier inn til området heller enn å bygge det ned og gjøre det mindre tilgjengelig for lek og turaktivitet.

Vi ber derfor innstendig om at justisministeren tenker helhetlig rundt konsekvensene av å bygge fengsel og reverserer planene for dette.

Med hilsen Byøkologisk gruppe Bjerke og Naturvernforbundet i Groruddalen