DEBATT

Nå mer enn noen gang trenger vi å føre en politikk som bidrar til å skape, ikke forhindre, næringsutvikling i lokalsamfunnet.
Nå mer enn noen gang trenger vi å føre en politikk som bidrar til å skape, ikke forhindre, næringsutvikling i lokalsamfunnet.

– Serveringsbransjen sliter. Da er ikke svaret å forsterke krisen ved å øke leiekostnadene

– Vi mener det er uforståelig at byrådet ikke ønsker å tilrettelegge for at serveringsbransjen kan ta i bruk utearealene i byen uten å bli straffet økonomisk.

Publisert

Etter at Arbeiderpartiet inntok regjeringskontorene har vi hørt på inn- og utpust at de ønsker å fremme en aktiv næringspolitikk. Da er det betimelig at dette ikke følges opp lokalt fra byrådet.

Nylig skrev Avisa Oslo om Braud Toastbar i Thorvald Meyers gate som må betale i dyre dommer for en uteservering på skarve 3,88 kvadratmeter.

Spisestedet mottok for noen uker siden varsel om at leieprisen for arealet utenfor på gateplan skulle økes med 5,4 prosent. Det tilsvarer nesten 25.000 kroner i året for et fortau som er 75 centimeter bredt. Dette er en voldsom pris å betale for lokale næringsdrivende som allerede opplever at eksistensgrunnlaget er truet.

Mange må snu på krona

Når privatøkonomien til folk rammes på grunn av renteoppgang, høye priser og strømkrise er serveringsbransjen blant dem som merker det først. Mange må snu på krona, og da er fort restaurantbesøk noe av det første mange prioriterer bort. Da er det hodeløst at serveringsstedene blir møtt med nok en sten til byrden fra bydelen.

Heller enn å gjøre det vanskeligere å drive butikk, bør vi tilrettelegge for å opprettholde et levende lokalsamfunn.

For Fremskrittspartiet er det viktig å legge til rette for at det skal være attraktivt å både bo og jobbe på Grünerløkka, og i resten av byen. Da må vi sørge for å gjøre det lettest mulig for dem som skaper arbeidsplasser og hyggelige møtesteder i byen.

Ble nedstemt

Derfor fremmet Fremskrittspartiet i høst et forslag om at Oslo skulle etablere en egen ordning med gratis gategrunnleie for areal som har tilknytning til næringsvirksomhet, nettopp for å unngå slike situasjoner som Braud Toastbar nå opplever. Forslaget lød som følger:

«Bystyret ber byrådet legge frem forslag i forbindelse med revidert budsjett for 2023 om en ordning for gratis gategrunnleie til husfaste næringsvirksomheter for arealet i tilstøtning til virksomheten. Ordningen skal kompensereaktuelle bydeler for bortfall av leieinntekter.»

Dette forslaget ble nedstemt av byrådspartiene.

Uforståelig

Økte priser på mat og strøm rammer både folk og bedrifter. Mange sliter med å få endene til å møtes, etter år med nedstenging, pandemi, og nå store kostnadsøkninger. Da bør det hvert fall ikke være kommunen som gjør det enda dyrere å drive videre.

Vi mener det er uforståelig at byrådet ikke ønsker å tilrettelegge for at serveringsbransjen kan ta i bruk utearealene i byen uten å bli straffet økonomisk. Nå mer enn noen gang trenger vi å føre en politikk som bidrar til å skape, ikke forhindre, næringsutvikling i lokalsamfunnet.

Powered by Labrador CMS