Oslos fargerike fortid

Brannvesenets musikkorps i 1900. Dirigent Ole Olsen foran i midten. Foto: N. Egeberg / Oslo museum
Brannvesenets musikkorps i 1900. Dirigent Ole Olsen foran i midten. Foto: N. Egeberg / Oslo museum

Brannvesenets første musikkorps holdt søndagskonserter på St. Hanshaugen frem til år 1900

Oslo brannvesen holder seg med et staselig og tradisjonsrikt musikkorps, men det første forsøket på å samle musikalske brannmenn fikk ganske kort levetid.

Publisert

I 1888 hadde noen av brannvesenets funksjonærer tatt et initiativ for å få opprettet «et privat Musikkorps ved Afdelingen».

Det ble søkt om midler hos branndirektøren for å skaffe instrumenter til en sekstett, og direktøren syntes tanken var så god at han sendte søknaden videre til kommunens ledelse med en anbefaling om å kline til, slik at det kunne dannes en «dobbelt Sextet».

Oslohistorie.no

Oslohistorie.no

Denne saken har tidligere blitt publisert på Oslohistorie.no.

Nettstedet dekker detaljene i byens historie. Du kommer tett på personer og begivenheter.

Siden starten i 2015 har Oslohistorie.no tatt for seg kjøpmenn, hotellvertinner, kommunestyredebatter, trappetrinn, musikkpaviljonger og restauranter.

Og i formannskapet var man også entusiastiske til ideen, slik at det ble bevilget hele 1200 kroner – 800 til instrumenter og 400 til ett års lønn til en instruktør. Til gjengjeld ville kommunen at korpset skulle stille opp gratis «i den Udstrækning, som maatte findes hensigtsmessig».

Fem av seks trakk seg

Så langt, så vel – men bakken ble plutselig mye brattere da fem av de seks musikalske initiativtakerne trakk seg før øvelsene begynte.

Den erfarne musikkinstruktøren Ole Olsen, som ellers livnærte seg som musikkhandler, og som ikke må forveksles med den langt mer berømte komponisten Ole Olsen, måtte derfor i hui og hast rekruttere nye medlemmer som knapt hadde spilt noe instrument før.

Men øvelse gjør mester: «Ved Flid og Energi saavel fra Instruktørens som Elevernes Side havde Korpset efter ca. 6 Maaneders Øvelser, 2 Timer 2 à 3 gange ugentlig, erhvervet saa megen Færdighed at man kunde udføre mindre Musikstykker», heter det i kommunens årsberetning for 1891.

Oslo brannvesens musikkorps i 1897, med dirigent Ole Olsen i midten. Stortrommen er fortsatt i Oslo brannvesens musikkorps' eie. Foto: OBM
Oslo brannvesens musikkorps i 1897, med dirigent Ole Olsen i midten. Stortrommen er fortsatt i Oslo brannvesens musikkorps' eie. Foto: OBM

Søndagskonserter på St. Hanshaugen

Dermed ble det offentlig korpsmusikk for et bredt publikum.

Det ble gjennomført øvelser to-tre ganger i uken i et værelse i Grubbegata 7 i hele vinterhalvåret.

Hver søndag kveld i sommermånedene holdt brannvesenets musikkorps, med ti medlemmer, en to timers konsert på St. Hanshaugen. Sommeren 1899 hadde de for eksempel hele 43 konserter i parken.

Kommunen syntes åpenbart den fikk valuta for pengene, og opprettholdt bevilgningene til instruktør og noter i flere år.

Her spiller den moderne versjonen av Oslo brannvesens musikkorps Alt for Norge:

https://www.youtube.com/watch?v=TgHacOgbEF0

Slutt i 1900

Mot slutten var korpset oppe i 14 medlemmer, men i 1900 anmodet musikantene om å få lov til å oppløse korpset.

Kanskje ble det for travelt å øve samtidig som man skulle slukke branner, kanskje var det dirigentens høye alder som begynte å tære på motivasjonen. Ole Olsen var født i 1817, og var altså 83 år gammel i 1900.

Men han var fremdeles i live under den kommunale folketellingen i 1903, da bodde han fortsatt i Akersgata 28 som enkemann med sine to ugifte døtre.

Det skulle ta 37 år før et nytt korps ble etablert. Du kan lese en detaljert tekst om korpsets historie fra 1937 til 1980-tallet på nettsidene til Oslo brannvesens musikkorps.


Du kan lese mange flere spennende historiske saker hos Oslohistorie.no.

Les også flere saker i VårtOslo om Oslos fargerike fortid.

Powered by Labrador CMS