– Ikke stem på noen som stenger andre ute

Tidsklemma vår handler om å måtte nedprioritere grunnleggende behov som tannpuss og dusjing. Om å ikke få timer til assistanse for å være forelder. Om å måtte si nei til familieselskaper.

Publisert

Noen og enhver har nok av og til kjent på følelsen av å ikke ha nok timer i døgnet. For mange funksjonshemmede er den følelsen konstant tilstedeværende og høyst reell, fordi de er avhengig av assistanse for å leve selvstendige liv.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en ordning som er ment å gi folk som har et assistansebehov de samme mulighetene til å bidra og delta som andre. Men å være avhengig av assistanse innebærer også å være avhengig av at bydelen innvilger nok timer om dagen, i uka eller måneden, og det er her den egentlige tidsklemma slår inn.

Får dekket bare basale behov

I Oslo bestemmer kommunen reglene og bydelen om man får BPA og eventuelt hvor mye. Det betyr at BPA-tilbudet varierer fra bydel til bydel.

Vi vet at mange kun får dekket de mest basale behov, stikk i strid med myndighetenes beslutning om at BPA skal forstås som et likestillingsverktøy, ikke en helsetjeneste.

Den egentlige tidsklemma handler om å måtte nedprioritere grunnleggende behov som tannpuss og dusjing. Om å ikke få timer til assistanse for å være forelder. Om å måtte si nei til familieselskaper, politiske møter eller en fest med venner. Den handler om å bli forvist til et liv i isolasjon og utestengelse, fordi du bor i en bydel som ikke prioriterer ditt liv og dine behov.

Lokalpolitikerne bestemmer

Dette er uakseptabelt og kan ikke tolereres. Dine lokalpolitikere bestemmer – du bestemmer hvem de skal være. Derfor er vår oppfordring klar.

Bruk stemmeretten din 9. september og gi den til noen som vil styrke BPA-tilbudet der du bor. Vær med å stem frem et samfunn som heier på frihet, selvstendighet og inkludering. Eller sagt med andre ord: Ikke stem på noen som stenger andre ute!

Powered by Labrador CMS