I forkant av rettssakene mot oslokvinnen har Høyesterett kommet med tre avgjørelser der det er gitt mildere reaksjoner for rusavhengiges befatning med narkotika til egen bruk.
I forkant av rettssakene mot oslokvinnen har Høyesterett kommet med tre avgjørelser der det er gitt mildere reaksjoner for rusavhengiges befatning med narkotika til egen bruk.

Domstolenes egen rusreform: Oslokvinne (41) tatt med nær 13 gram amfetamin slipper fengsel

Oslokvinnen ble først dømt til 40 dager i fengsel for besittelse av nesten 13 gram amfetamin. Men i ankesaken i lagmannsretten ble utfallet annerledes. Kvinnen ble trodd på at mengden amfetamin var til eget forbruk.

Publisert

Solberg II-regjeringen fikk ikke med seg stortingsflertallet på å vedta en rusreform der besittelse av mindre mengder narkotika ikke lenger skal straffes.

Likevel har Høyesterett tolket signalene som ble gitt, og mener at rusavhengige ikke lenger skal straffes med fengsel for besittelse av mindre mengder narkotika til eget forbruk.

Dom omgjort til betinget fengsel i 36 dager

Dermed endrer Borgarting lagmannsrett dommen en oslokvinne (41) fikk i Oslo tingrett. Kvinnen sto tiltalt for besittelse av 12,99 gram amfetamin og litt under ett gram kokain.

I tingretten ble kvinnen dømt til ubetinget fengsel i 40 dager. Men da ankesaken ble behandlet i lagmannsretten ble straffen omgjort til betinget fengsel i 36 dager med en prøvetid på to år.

2. mars i fjor ble 41-åringen tatt av politiet med 12 lynlåsposer amfetamin i en pengepung, og kvantumet med kokain ble oppbevart i tre lynlåsposer i en metallboks.

Både i tingretten og lagmannsretten kom det frem at 41-åringen har slitt med tung rusavhengighet i over 20 år.

Ble trodd på at amfetamin var til eget bruk

— Det er ikke bestridt at stoffet var til eget bruk, og lagmannsretten legger dette til grunn, heter det i dommen fra Borgarting lagmannsrett.

2. mars i fjor ble 41-åringen tatt av politiet med 12 lynlåsposer amfetamin i en pengepung, og kvantumet med kokain ble oppbevart i tre lynlåsposer i en metallboks.
2. mars i fjor ble 41-åringen tatt av politiet med 12 lynlåsposer amfetamin i en pengepung, og kvantumet med kokain ble oppbevart i tre lynlåsposer i en metallboks.

— Siktede har forklart at det lønner seg å kjøpe litt større kvantum om gangen. Hun oppbevarte stoffet i lynlåsposer fordi hun veide opp brukerdosene og gjorde disse klare til bruk i lynlåsposer, heter det i dommen fra ankesaken.

Lagmannsretten kom altså til at kvantumet ikke i seg innebar at man var utenfor lovgiversignalene om å møte rusavhengige med hjelp i stedet for straff.

— Ved vurderingen av om det er grunnlag for betinget fengsel, er spørsmålet hvilken betydning Stortingets uttalelser ved behandling av forslaget om en rusreform skal ha når det er tale om et oppbevaring av et kvantum på nesten 13 gram amfetamin til eget bruk, heter det i dommen fra lagmannsretten.

Dommen i tråd med Høyesteretts nye linje

I forkant av rettssakene mot den 41 år gamle oslokvinnen har Høyesterett iløpet av det siste året kommet med tre ulike avgjørelser der det er gitt mildere reaksjoner for rusavhengiges befatning med narkotika til egen bruk.

Sakene gjaldt ulike mengder narkotika og ble behandlet med de samme dommerne.

Bakgrunnen var de signalene som ble gitt da Stortinget behandlet forslaget til rusreform fra den forrige regjeringen.

— Selv om stortingsflertallet ikke gikk inn for en generell avkriminalisering av befatning med mindre mengder narkotika til egen bruk, var det tverrpolitisk enighet om at det er lite hensiktsmessig å straffe tungt rusavhengige for slike overtredelser, heter det på nettsiden domstol.no.

Powered by Labrador CMS