Passeringer med personbil gjennom bomstasjonen i Fagerheimgata og det øvrige bomsystemet i Oslo gikk kraftig ned med koronatiltak.
Passeringer med personbil gjennom bomstasjonen i Fagerheimgata og det øvrige bomsystemet i Oslo gikk kraftig ned med koronatiltak.

Dagen etter koronatiltakene stupte passeringer i bomringene med over 30 prosent

12. mars innførte regjeringen tiltak mot koronasmitte. Umiddelbart falt trafikken gjennom bomringene i og rundt Oslo kraftig, viser tall fra bomselskapet Fjellinjen.

Publisert

— Fra fredag 13. mars begynte trafikken gjennom våre bomanlegg å bli vesentlig redusert sammenlignet med uke 6 og 7. Ser vi på perioden fra 13. mars til 31. mars er det en trafikknedgang på 32,2 prosent, skriver Fjellinjen i en pressemeldingen.

— Perioden mellom 18. mars og 26. mars hadde størst nedgang med 34,7 prosent, mens den siste uken i mars har nedgangen ligget på 31,3 prosent.

Tungtransport nesten som tidligere

Det er personbiltrafikken som står for reduksjonen av bompasseringer etter at tiltak mot koronamitte ble satt inn. Tungtrafikken har fortsatt å frakte varer og gods, opplyser Fjellinjen.

— Grunnet nedgang i trafikken med liten bil utgjør tungtransport prosentvis en større andel av totaltrafikken i mars enn vanlig, skriver Fjellinjen.

— Det er hovedsakelig kjøremønsteret knyttet til personbiler som er blitt påvirket av tiltakene knyttet til å minske spredningen av koronaviruset.
— Det er hovedsakelig kjøremønsteret knyttet til personbiler som er blitt påvirket av tiltakene knyttet til å minske spredningen av koronaviruset.

— Nedgangen i antall lette biler kan skyldes at det meste av varelevering går sin gang, men det er hovedsakelig kjøremønsteret knyttet til personbiler som er blitt påvirket av tiltakene knyttet til å minske spredningen av koronaviruset.

Samlet økning for 2020

Men for hele mars måned var ikke nedgangen over 30 prosent. Hvis man tar med dagene før koronatiltakene er nedgangen for hele måneden 20,8 prosent.

Tallene er basert på foreløpig tallmateriale og er kun knyttet til trafikken gjennom Fjellinjen sine bomstasjoner.
Tallene er basert på foreløpig tallmateriale og er kun knyttet til trafikken gjennom Fjellinjen sine bomstasjoner.

Samtidig viser tallene for året så langt en økning i bompasseringer i forhold til 2019.

Totalt antall passeringer i alle bomringene har økt fra ca. 9,3 millioner bompasseringer i mars 2019 til ca. 26,4 millioner bompasseringer i mars 2020. Hovedårsaken skyldes flere bomstasjoner som registrerer passeringer og at mange stasjoner har fått betaling i begge retninger, opplyser, Fjellinjen.

Powered by Labrador CMS