Boliger under oppføring på Hasle i 2016. Artikkelforfatteren og Rødt vil ha ikke-kommersiell utbygging av nye boliger i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Boliger under oppføring på Hasle i 2016. Artikkelforfatteren og Rødt vil ha ikke-kommersiell utbygging av nye boliger i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

— Eier du flere boliger bør du skamme deg

� I Oslo er det flere som skammer seg over stedet de kaller hjemme. Barn føler skam for at de bor for trangt og vegrer seg for å invitere venner med hjem.

Publisert

Det er voksne som føler boligskam for at de ikke har startet med såkalt «boligkarriere» og dermed ikke har fått bli med på veksten i markedet. Og det er foreldre som føler skam for at de ikke har råd til å hjelpe barna sine inn på et overopphetet boligmarked.

Det er ikke de som skal føle på skammen. Det bør de som står på den andre sida, og bidrar til at boligmarkedet skaper og øker forskjellene i Oslo.

71 prosent over landsgjennomsnitt

Dersom du eier flere boliger enn den du bor i selv burde du føle på boligskam. Det er skammen over at du har løftet stigen opp etter deg, og bidratt til at boligprisene i Oslo er 71 prosent høyere enn resten av landet, fordi bolig har blitt et lønnsomt spekulasjonsobjekt.

I Oslo er det ikke mangelen på boliger som driver prisen opp. Nesten 100.000, 16 prosent av boligene i Oslo er sekundærboliger. Det er nok boliger til at alle som i dag leier kan eie. Spekulasjonen driver prisen opp.

Det er bolighaier som Ivar Tollefsen som skal kjenne på skammen. Han sitter på eiendommer til 76 milliarder kroner samtidig som hans selskap, Heimstaden, er ikke ærlig om størrelsen på leilighetene han tjener seg styrtrik på. Sammen med andre eiendomsbaroner bidrar han til at stadig flere eiendommer i Oslo er få færre og færre hender.

Rødt vil bygge ikke-kommersielle boliger

Og sist skal politikerne føle boligskam for at de stille har sett på at boligprisene har økt med 200 prosent på 15 år, uten å gjøre noe med det. Man skal også føle skam for at man år etter år har solgt kommunale utleieboliger, for at man har latt vedlikeholdsetterslepet på boligene komme opp i 3,8 milliarder kroner og for at man fortsatt tar ut et konsernbidrag fra de kommunale utleieboligene som går rett inn i bykassa.

Rødt vil at kommunene skal bygge flere boliger selv, sikre at det bygges ikke-kommersielle boliger i nye prosjekter, og at de som bor i kommunal bolig har trygghet på at de kan bo i en anstendig bolig til en pris de kan leve med.

Powered by Labrador CMS