På Frysja skal det bygges rundt 900 nye leiligheter.
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
På Frysja skal det bygges rundt 900 nye leiligheter. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

— Boligreform i Oslo – et boligmarked for vanlige folk

Arbeiderpartiet går til valg på å gjennomføre den største boligpolitiske reformen i Oslo siden liberaliseringen av boligmarkedet på 1980-tallet.

Publisert

Vi vil at kommunen skal ta et større ansvar for at vanlige folk skal få råd til å kjøpe seg sin egen bolig.

I dag er det altfor mange som ikke kommer inn på boligmarkedet selv om de har full jobb, fast inntekt og stabil økonomi. Det gjelder for eksempel lærere, helsefagarbeidere, enslige, aleneforsørgere og unge voksne som ikke har med seg en stor egenkapital hjemmefra.

— Markedskrefter løser ikke problemet

Samtidig er enkelte områder av byen nesten i ferd med å bli en eksklusiv tumleplass bare for de aller rikeste og boligspekulanter. Det er en uakseptabel situasjon. Folk som står på og jobber og sparer, skal ha råd til å bo i byen. Det er det en politisk oppgave å sørge for. For markedskreftene løser ikke dette problemet alene.

Derfor vil vi som sosialdemokrater ha er mer aktiv kommunal politikk, også for folk med vanlig inntekt.

Fem viktige endringer utgjør kjernen i reformen vi går til valg på:

  1. Et eget kommunalt boligselskap som skal bygge boliger og selge dem til forhåndsdefinert pris til førstegangskjøpere.
  2. Bygge «etablererboliger», som innebærer at kommunen skal bygge og selge boliger, men samtidig beholde eierskap i deler av boligen.
  3. «Innsats for leie», som går ut på at leiekostnadene blir lavere i bytte mot at leietakere må utføre enkle drift- og vedlikeholdsoppgaver.
  4. «Leie til eie-bolig», som innebærer at folk kan begynne med å leie, i stedet for å kjøpe boligene kommunen ønsker å kjøpe opp. Husleien blir nedbetaling på boligen, og målet er at leietaker skal bli eier av boligen på sikt.
  5. Utvikle såkalte «allmennbolig»-prosjekter, hvor kommunen gjør avtaler med private og gjerne ideelle boligbyggere som leier ut boliger av en viss størrelse til familier som ellers ikke ville hatt råd til å komme seg inn på boligmarkedet.

Hindre hyblifisering

Samtidig vil vi holde fast ved leilighetsnormen som garanterer for at førstegangskjøpere ikke til stadighet må ta til takke med stadig mindre plass og dårligere bokvalitet. Vi setter en streng grense for kortidsutleie, og vil føre en politikk for å hindre seksjonering av leiligheter som bidrar til hyblifisering og forringelse av etablerte bomiljøer.

Gamle Oslo bør være en foregangsbydel for boligreformen, og gå foran i å prøve ut nye, innovative boligløsninger, som for eksempel ulike former for bygg- og bofellesskap. Vi lover ikke at vi fikser alt over natta, men dersom Arbeiderpartiet får din tillit ved valget 9. september, skal vi gjennomføre flere radikal grep som vil merkes.

Det vil være viktige skritt i retning av et mer rettferdig boligmarked som fungerer bedre for folk flest og skaper flere veier til egen bolig.

Powered by Labrador CMS