Førstegangskjøpernes boligsituasjon i Oslo blir stadig mer håpløs, ifølge ny analyse fra Norske Boligbyggelags Landsforbund. Her megler Granit Zumberi, fra Eie. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Førstegangskjøpernes boligsituasjon i Oslo blir stadig mer håpløs, ifølge ny analyse fra Norske Boligbyggelags Landsforbund. Her megler Granit Zumberi, fra Eie. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Snart umulig for førstegangskjøpere å etablere seg i Oslo, viser ny analyse

I perioden fra 2003 til 2020 har andelen Oslo-boliger som førstegangskjøperne har råd til å kjøpe stupt, fra 36 til 5,9 prosent.

Publisert

På vegne av Norske Boligbyggelags Landsforbund har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet utarbeidet en indeks som beskriver utviklingen i førstegangskjøpernes kjøpekraft siden 2003.

Data for over 205.500 boligsalg viser at veien inn på oslomarkedet for unge førstegangskjøpere stadig blir tyngre.

Fakta

  • NMBU har analysert over 760.000 boligsalg i 45 kommuner mellom 2003 og 2020.
  • Analysen kartlegger kjøpekraft i boligmarkedet: Hvilke av boligene typiske førstegangskjøpere ville ha råd til da boligen ble solgt, og hvilke som for de fleste er uoppnåelige
  • Kjøpekraft i boligmarkedet baserer seg på faktorer som inntekt, husholdningsstørrelse, boliglånsregler, egenkapital-krav, og utgifter til øvrige levekostnader.

Stadig færre førstegangskjøpere

I perioden 2003-2007 hadde single førstegangskjøpere mellom 25–34 år råd til 36 prosent av Oslo-boligene som ble solgt.

Fra 2008 til 2011 var 25 prosent av Oslo-boligene fortsatt innen rekkevidde.

Mellom 2015–2019 hadde førstegangskjøperne kun hatt råd til 5,9 prosent av boligene som ble solgt i denne perioden.

I perioden 2003-2007 hadde single førstegangskjøpere mellom 25–34 år råd til 36 prosent av Oslo-boligene som ble solgt.
I perioden 2003-2007 hadde single førstegangskjøpere mellom 25–34 år råd til 36 prosent av Oslo-boligene som ble solgt.
I perioden 2015-2019 hadde single førstegangskjøpere mellom 25–34 år kun råd til 5,9 prosent av Oslo-boligene som ble solgt.
I perioden 2015-2019 hadde single førstegangskjøpere mellom 25–34 år kun råd til 5,9 prosent av Oslo-boligene som ble solgt.

Egenkapital ikke nok

Indeksen forutsetter at den gjennomsnittlige førstegangskjøper kan kjøpe bolig til 2.534.374 kroner – 800.000 kroner mer enn ti år tidligere. Summen holder likevel ikke til mer enn en brøkdel av Oslo-boligene som har blitt solgt de siste årene.

– Tallene viser at fast jobb og lønn for mange førstegangskjøpere ikke er nok til å skaffe seg en egen bolig i hovedstaden. Unge som mangler egenkapital eller hjelp fra foreldre blir ufrivillig henvist til leiemarkedet, sier Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL), i en pressemelding.

Øker prispresset

NBBL frykter at utviklingen fører til et ytterligere prispress på de minste og tilgjengelige leilighetene.

– En måte å få flere til å oppnå målet om egen bolig er å satse sterkere på «leie-til-eie»-prosjekter og andre alternative eiermodeller, mener Bård Folke Fredriksen. Foto: Ilja C. Hendel
– En måte å få flere til å oppnå målet om egen bolig er å satse sterkere på «leie-til-eie»-prosjekter og andre alternative eiermodeller, mener Bård Folke Fredriksen. Foto: Ilja C. Hendel

– En bedre balanse forutsetter at det bygges tilstrekkelig med nye boliger i pressområdene til at prisveksten kan stagges. Disse nedslående tallene aktualiserer en debatt om utbyggingstakt, saksbehandlingstid, hva som er tillatt å bygge og kostnadene forbundet med oppføring av nye boliger, mener han.

Satse på nye eiermodeller

Hovedårsakene til fallet i kjøpekraften skyldes økte boligpriser og renter, strengere boliglånsregler og øvrig inflasjon.

– En måte å sørge for at flere kan oppnå målet om egen bolig er å satse sterkere på «leie-til-eie»-prosjekter og andre alternative eiermodeller. Mange boligbyggelag har selv etablert slike ordninger. Myndighetene bør nøye studere disse modellene og ruste opp virkemiddelapparatet slik at veien til egen bolig blir enklere og færre havner utenfor, oppfordrer Fredriksen.

Powered by Labrador CMS