Kolstadgate 7 er eid og drevet av kommunale Boligbygg. Foto: Vegard Velle
Kolstadgate 7 er eid og drevet av kommunale Boligbygg. Foto: Vegard Velle

– Uredelig og ubalansert av VårtOslo

Boligbygg må også kunne forvente et minimum av redelighet og balansert fremstilling, når avisen omtaler vårt arbeid og våre medarbeidere.

Publisert Sist oppdatert

VårtOslo kan selvsagt gjerne belyse utfordringer knyttet til bomiljø, vedlikehold eller andre forhold i de kommunale boligene.

Vi reagerer sterkt på at avisen publiserer en artikkel med mange påstander om konkrete forhold som avisens journalist, som også er redaktør, er gjort kjent med at ikke stemmer. I tillegg til en rekke påstander som ikke er dokumentert, og vanskelig å imøtegå.

Direkte feil om varmtvann

Vi har stor forståelse for at det ubehagelig for beboere som opplever å miste varmtvannet i perioder. Men det er direkte feil slik avisen skriver i tittelen, at vannet har vært borte sammenhengende i 11 dager. Beboerne har fått informasjon om arbeidet som har blitt gjort med å utbedre flere ulike problemer med anlegget. Informasjonen er gitt både via oppslag i oppgangen og via lederen for gårdsstyret i blokka. Han har avisen ikke villet snakke med. Boligbygg legger vekt på at det raskt skal rettes feil slik at beboerne har minst mulig ulemper. Derfor er det brukt ca. 250 000 kroner på å reparere anlegget for varmtvann i blokka siste halvannen uke.

Strømmen ble ikke plutselig borte

Det var nødvendig å koble ut strømmen fra kl. 8-20 én dag, for å gjøre en oppgradering på det elektriske anlegget med utskifting av hovedtavlen, slik at individuell strømmåling kan innføres i tråd med offentlige pålegg. Utkoblingen denne dagen ble varslet med brev til hver enkelt leietaker tre uker før, og med oppslag i oppgangen.  Det er rutinemessig kontakt mellom bydelen og Boligbygg knyttet til beboere med spesielle behov ved større arbeider eller en strømutkobling i en eiendom. Det har det også vært i dette tilfellet, og det har avisen fått informasjon om.

Informasjonsmøte for alle beboerne

Boligbygg arrangerte et informasjonsmøte der alle beboerne ble invitert 20. november, og var til stede med fire medarbeidere som redegjorde for problemene med varmtvannet, og hva som har blitt gjort, i tillegg til å gi beboerne annen informasjon om bygget. Det var 25-30 beboere til stede på møtet, i tillegg til medarbeidere fra bydelen, Leieboerforeningen og noen lokale interessegrupper. Vårt Oslo var også til stede, og er dermed godt informert om faktiske forhold – i strid med det avisen allikevel skriver.

Publisering av belastende beskyldninger

Mest alvorlig er det at avisen publiserer udokumenterte beskyldninger mot en konkret ansatt. Vår medarbeider er helt kategorisk på at samtalen avisen refererte til ikke har funnet sted.

Generelt møter våre medarbeidere en del utfordrende situasjoner i sin arbeidshverdag. Fra tid til annen vil beboere som ikke får ønsket oppussing av bolig eller lignende, rette beskyldninger mot ansatte som må informere om avslaget, om arroganse, rasisme eller lignende. Det er vanskelig å imøtegå denne typen påstander om medarbeidere - som gjør jobben sin i tråd med gitte retningslinjer, når de av og til må gi avslag på forespørsler. Videre er vi bundet av taushetsplikt når det gjelder forhold som kunne belyse og forklare en konflikt, når udokumenterte påstander gjengis på denne måten.

Veldig mange av Boligbyggs medarbeidere motiveres av at de gjør en viktig jobb for å gi våre beboere trygge og gode hjem, og tar denne typen beskyldninger i media tungt.