Inititativtaker til spleisen på snart 50.000 kroner, Rune Punktum Nordli-Olsen, ekteparet Geresus
Inititativtaker til spleisen på snart 50.000 kroner, Rune Punktum Nordli-Olsen, ekteparet Geresus "Gere" Tesfalaslasea Esaak og Senait Teklemikael Gebrselassie, samt barna Lydia (2 år) og Lukas (9 måneder).

Slår ring om kjøpmann Gere og familien. Naboer i Kværnerbyen samlet inn 50.000 for å stanse utkastelse

— Jeg ville aldri drømt om den støtten vi nå opplever, sier kjøpmann Gere i Kværnerbyen. Over 300 naboer har gitt nesten 50.000 kroner til advokathjelp for å stanse utkastelse av den lille familien fra leiligheten de leier.

Publisert

Midt i innspurten til jul fikk ekteparet Geresus "Gere" Tesfalaslasea Esaak og Senait Teklemikael Gebrselassie besøk på døra i leiligheten de leier i Kværnerbyen.

Der sto to medlemmer av styret i Kværnerdammen borettslag med et brev. I brevet står det at barnefamilien må flytte ut av leiligheten. Selv om de har leiekontrakt frem til august neste år.

— Det er en frustrert mann jeg snakker med

Ekteparet Gere og Senait kjenner mange og er svært godt likt i nabolaget. Sju dager i uka driver paret den populære og godt besøkte nabolagsbutikken Kværnerbyen Frukt og Grønt.

De siste dagene har VårtOslo forsøkt å finne ut hvorfor styret i Kværnerdammen borettslag vil kaste ut kjøpmannsfamilien. En familie folk i nabolaget bare snakker pent om.

Ingen i Kværnerbyen har ett eneste vondt ord å si om familien når VårtOslo ringer rundt. Det er bare ros og godord å høre om barnefamilien styret i Kværnerdammen borettslag vil kaste ut.

— Dagen før lille juleaften ringer telefonen fra et ukjent nummer. Det er en frustrert mann jeg prater med, forteller Runar Punktum Nordli-Olsen til VårtOslo.

Lukas (ni måneder) og Lydia (2 år) sitter trygt på armen hos mor og far. Senait og Gere håper styret i Kværenerdammen borettslaget endrer vedtaket om utkastelse.
Lukas (ni måneder) og Lydia (2 år) sitter trygt på armen hos mor og far. Senait og Gere håper styret i Kværenerdammen borettslaget endrer vedtaket om utkastelse.

Nordli-Olsen bor i etasjen over butikken Gere og Senait driver i Kværnerbyen. Og står som inititaivtaker til innsamlingen på Spleis.no, der over 300 naboer har gitt nesten 50.000 kroner iløpet av fire dager midt i jula.

— Mannen som ringer meg forteller at borettslaget har bestemt seg for å kaste ut noen som leier en leilighet der. Det første jeg spør om er hvorfor de skal kastes ut og hvem det er som kastes ut. Mannen forteller meg at det er snakk om Gere med kone og to barn, sier Nordli-Olsen.

— Vil ikke lage noe drama

Han tar turen innom butikken til Gere og Senait. Noe stemmer ikke i denne saken, tenker Runar Punktum Nordli-Olsen. Han må undersøke. Hvorfor vil noen kaste ut drømmebeboerne som står på døgnet rundt, både for nabolaget og kundene i butikken?

— Jeg spør Gere hvordan det går og at jeg har fått en urovekkende telefon. Rolig og glad som han alltid er, så sier han at det stemmer at han må finne nytt sted å bo. Men at han prøver la være å tenke på det og vil ikke lage noe drama, forteller Nordli-Olsen.

VårtOslo har stilt styret i Kværnerdammen borettslag en rekke spørsmål, som ikke er besvart. Styret har i stedet sendt en lengre epost med sin versjon av saken. Du kan lese eposten i sin helhet nederst i denne artikkelen.

Kastes ut et halvt år før leiekontrakt går ut

I eposten erkjenner styret at ingen noensinne har hatt noe å utsette på Gere, Senait eller barna i de årene de har bodd i leiligheten. Heller ikke eieren av leiligheten har noe å utsette på barnefamilien. Det har aldri kommet en eneste klage på dem.

I Obos-borettslag som Kværnerdammen er det opp til styret å tillate en andelshaver å tillate utleie i inntil tre år. Videre fremleie kan også tillates dersom det foreligger gode nok grunner til det.

Gere og Senait har først i august neste år bodd tre år i leiligheten i Kværnerdammen borettslag. Med andre ord vil styret kaste dem ut over et halvt år før leiekontrakten går ut.

Runar Punktum Nordli-Olsen sier han opprettholder innsamlingen til Gere på Spleis.no, selv om styret vil behandle utkastelsen på ny. — Styret har altså enda ikke innrømmet feil saksbehandling. Det er høyst kritikkverdig. Spleisen er fortsatt åpen med tanke på at saken slett ikke er avgjort, sier Nordli-Olsen.
Runar Punktum Nordli-Olsen sier han opprettholder innsamlingen til Gere på Spleis.no, selv om styret vil behandle utkastelsen på ny. — Styret har altså enda ikke innrømmet feil saksbehandling. Det er høyst kritikkverdig. Spleisen er fortsatt åpen med tanke på at saken slett ikke er avgjort, sier Nordli-Olsen.

Styret i borettslaget svarer ikke på VårtOslos spørsmål om hvorfor to styremedlemmer tropper opp på døra med brev om utkastelse.

Ei heller svarer styret på hvorfor brevet med flyttepålegget ikke er sendt til eier av leiligheten, altså personen som leier ut til Gere og Senait.

— Familien er høyt verdsatt i nabolaget

Runar Punktum Nordli-Olsen sier han reagerte på styrets fremgangsmåte overfor barnefamilien.

— Dette virket veldig spesielt etter min mening. Burde ikke et opphør av en leieavtale gå mellom leietaker og utleier? Familien er høyt verdsatt i nabolaget og jeg ønsket å hjelpe ham med en juridisk gjennomgang av et slag. Derfor startet jeg spleisen, foteller han.

— Hvordan oppfattes Gere og Senait av folk i nabolaget i Kværnerbyen?

— Gere kom til Kværnerbyen noen år før korona. Han startet opp noe veldig mange savnet - en søndagsåpen butikk, mulighet for å hente posten-leveranser, sier Nordli-Olsen.

— Vi bor cirka 5.000 i nærområdet her og han er på fornavn med alle han hilser på. Har du sagt navnet ditt til Gere, så husker han deg. Det er noe spesielt med hele familien. Alle bare liker dem og deres bidrag i lokalsamfunnet. Det er jo alle Spleis-donasjonene et godt bevis på, sier Runar Punktum Nordli-Olsen.

— Vi er opptatt av alltid å gjøre det lille ekstra

Når VårtOslo ringer Gere og Senait for å spørre hvordan de opplever den støtten de nå får, svarer kjøpmannen like rolig og hyggelig som naboer beskriver ham.

— Jeg vet ikke helt hva jeg skal si. Jeg ville aldri drømt om den støtten vi nå opplever. Både innsamlingen og varmen fra folk er en utrolig julegave til oss, sier Gere til VårtOslo.

— Støtten fra nabolaget og kundene våre i butikken har jo gjort at Kværnerdammen borettslag nå skal behandle saken på nytt i januar. Jeg er bare utrolig glad nå, sier kjøpmannen.

— Men hvorfor er det så mange som støtter dere og som snakker så varmt om dere?

— Jeg vet ikke helt, men det er en ting vi alltid har vært opptatt av - å gjøre det lille ekstra. Både for kundene i butikken og for folk rundt oss. I butikken er vi opptatt av service og å kjenne kundene våre, sier Gere.

Styret behandler saken på nytt

— Som person har jeg alltid vært en som liker både å ha det morsomt og å være hyggelig. Særlig er det mange barn som kjenner oss her i Kværnerbyen. Kona og jeg er jo glad i både våre egne barn og andres barn. I tillegg driver vi med både posttjeneste og nøkkelservice. Vi vil gi noe tilbake til nabolaget, sier han.

Nå tror både Gere og Senait at utkastelsessaken løser seg. De vil veldig gjerne drive Kværnerbyen Frukt og Grønt videre. Runar Punktum Nordli-Olsen sier han holder spleisen på Spleis.no åpen inntil styret på ny behandler saken i januar.

— Styret i borettslaget hadde et haste-styremøte lille julaften. De ender opp med å midlertidig trekke tilbake flyttepålegget. Men sier saken skal behandles på nytt over nyttår, sier Nordli-Olsen

— Styret har altså enda ikke innrømmet feil saksbehandling. Det er høyst kritikkverdig. Spleisen er fortsatt åpen med tanke på at saken slett ikke er avgjort, sier han.

Hele eposten styret sendte til VårtOslo

Her kan du lese hele eposten styret i Kværnerdammen borettslag sendte i stedet for å besvare VårtOslos spørsmål:

"Styret i Kværnerdammen borettslag kan dessverre ikke kommentere enkeltsaker pga personvern og taushetsplikt i henhold til burettslagslova. Når det er sagt så har styret rett til å gjengi offentlig tilgjengelig informasjon slik dette er publisert av privatpersoner på offentlige plattformer."

"På generelt grunnlag kan vi si at en del av styrets arbeid er å sørge for at borettslagets vedtekter og husordensregler overholdes. Generelt sett innebærer dette da at vedtekter og husordensregler som ikke blir respektert må håndheves av styret."

"Ifølge vedtektene til Kværnerdammen borettslag § 4-2 første ledd er utgangspunktet at en andelseier ikke kan overlate bruken av boligen til andre uten godkjenning fra styret. Det finnes enkelte unntak fra dette. Reglene i våre vedtekter er i samsvar med burettslagslova og gjelder også i andre OBOS-borettslag."

"Begrunnelsen for reglene er at leiligheter i borettslag skal brukes av de som eier dem, og ikke være profittfremmende formuesgoder der det skal drives stadig utleievirksomhet."

"Ovennevnte innebærer uansett at styret er nødt til å forholde seg til de reglene som gjelder for borettslaget og forsøke å overholde disse så godt man klarer. I så fall forholder styret seg i utgangspunktet kun til andelseiere direkte."

"Når det gjelder saker om søknader om bruksoverlating har styret også rett til å utstede et flyttepålegg direkte til bruker. I denne konkrete saken, og som det allerede er kjent, har utstedelsen av flyttepålegget ingenting med brukeren/leietakeren å gjøre eller måten han eller hun har brukt boligen på. Både leietakeren og familien hans er utmerkede naboer som vi alle ønsker skal fortsette driften i sin butikk i nærområdet."

"I den konkrete saken som du viser til er det dessuten også allerede kjent informasjon at både flyttepålegget og avslaget på bruksoverlatningssøknad er trukket tilbake. For ordens skyld ønsker styret også å nevne at fremstillingen av ulike ting i den konkrete saken har blitt veldig skjev fordi styret er bundet av taushetsplikt, mens privatpersoner ikke er bundet av samme taushetsplikt."

"Styret i Kværnerdammen er nesten i daglig kontakt med forretningsfører om ulike spørsmål vedr borettslaget, slik at vi er sikre på at vi opptrer i samsvar med gjeldende regler. Dette er veldig viktig for oss, og vi er veldig opptatt av å opptre ryddig og korrekt. Hva noens yrkestitler er og ikke er har sånn sett ingenting med saken å gjøre og har ikke vært relevant informasjon nevnt av styret på noen måter i den konkrete saken heller."

"Igjen påpeker vi at familien som er leietaker i saken er utmerkede naboer og at vi veldig gjerne ønsker at de fortsetter å drive butikken sin videre. Vi er svært lei oss for at saken har hatt en slik påvirkning på dem, og beklager dette på det sterkeste."

Mvh styret i Kværnerdammen borettslag

Powered by Labrador CMS