— Vi synes det er på sin plass at OBOS beklager for forholdene overfor våre beboere, sier styreleder Marius Tangnes i Kværnerdammen borettslag.
— Vi synes det er på sin plass at OBOS beklager for forholdene overfor våre beboere, sier styreleder Marius Tangnes i Kværnerdammen borettslag.

Beboere raser mot Obos: Tilsyn avdekker dårlig brannsikring ved nesten nye boliger i Kværnerdalen

To år gamle leiligheter i Kværnerdammen borettslag risikerer å få tilbaketrukket ferdigattest. Et tilsyn avdekker for dårlig brannsikring. Borettslagets styre reagerer kraftig og mener utbygger Obos bagatelliserer problemene.

Publisert

I 2019 flyttet folk inn i splitter nye leiligheter i Kværnerdammen borettslag. Ansvarlig utbygger var Obos, hovedentrepenør var AF gruppen.

Om lag to år senere avdekker en inspeksjon fra plan- og bygningsetaten (PBE) i Oslo kommune mangler ved brannsikring av boliger i Kværnerdammen borettslag.

OBOS kjent med tilsynsrapport i juni

Borettslagets styre er først nylig blitt kjent med resultatene i tilsynsrapporten fra PBE.

— Under tilsynet avdekket vi blant annet at sikkerhet ved brann (rømning) og tilgjengelig adkomst ikke er tilfredsstillende ivaretatt, og at det må innsendes ‘som bygget’ tegninger, skriver plan- og bygningsetaten i et varsel til utbygger.

— Vi vurderer at forholdene skulle ha blitt fanget opp ved kvalitetssikringen av prosjekteringen og senest ved sluttbefaringen, understreker PBE og påpeker at ferdigattest for boligene kan bli trukket tilbake dersom brannsikringen ikke

Rømningsdører slår innover, avdekker tilsynsrapporten om utilstrekkelig brannsikring av Kværnerdammen borettslag.
Rømningsdører slår innover, avdekker tilsynsrapporten om utilstrekkelig brannsikring av Kværnerdammen borettslag.

PBEs tilsynsrapport er fra juni i år og viser at utbygger Obos i flere måneder har vært kjent med at det er avdekket utilstrekkelig brannsikring. Det får styret i Kværnerdammen borettslag til å reagere kraftig.

— Vi i styret har ikke blitt varslet om utilstrekkelig brannsikring av hovedbygget i borettslaget vårt via verken OBOS eller AF gruppen på noen måte, skriver borettslagets styre i en epost til VårtOslo.

— Konsulent vurderer sikkerhet godt ivaretatt

OBOS på sin side skriver til VårtOslo at brannsikkerheten er godt nok ivaretatt ved Kværnerdammen borettslag.

— Med bakgrunn i varselet fra PBE har vår ansvarlig brannprosjekterende konsulent fra Rambøll utført en ny brannteknisk vurdering, skriver kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i en epost.

— Konsulentens vurdering er at sikkerheten er godt ivaretatt for alle boligene i bygget, men at en utvendig rømningstrase sydøst for bygget må tilrettelegges bedre i form av et fast dekke, samt at noen trekkerør og noe beplanting må fjernes, skriver Pettersen.

— Vår vurdering er at dette ikke vil ha noen praktiske konsekvenser for beboerne i Kværnerdammen borettslag. påpeker kommunikasjonsdirektøren i OBOS.

— Opplever dette som bagatellisering

Men styret i borettslaget forteller at de allerede før tilsynet fra PBE hadde uttrykt bekymring om manglende brannsikring, og da særlig påpekt for dårlige rømingsveier. Nå mener styret at utbygger Obos bagatelliserer en alvorlig situasjon for beboerne ved Kværnerdammen.

— Vi stusser over de svarene Obos har gitt VårtOslo og opplever dette som en bagatellisering av noe som er svært alvorlig, heter det i en felles uttalelse fra styret.

Her er en låst gitterport der det skulle vært en åpen rømningsvei for beboere i Kværnerdammen borettslag.
Her er en låst gitterport der det skulle vært en åpen rømningsvei for beboere i Kværnerdammen borettslag.

Plan- og bygningsetaten påpeker at det ikke er selve brukstillatelsen av boligene som nå er varslet tilbaketrukket. Det er ferdigattesten på boligene i Kværnerdammen borettslag som varsles tilbaketrukket dersom brannsikringen ikke utbedres.

— Varsel om tilbaketrekking av ferdigattest knytter seg til forhold i tilsynsrapporten. Tilsynsenheten har avdekker at tiltaket har opptil flere mangler i forhold til krav i byggeteknisk forskrift og gitt tillatelse, skriver fungerende kommunikasjonsdirektør Atle Jan Larsen i plan- og bygningsetaten.

— Alvorlig at rømning ikke er tilrettelagt

Kommunikasjonsdirektøren i PBE understreker at det er utbygger Obos som har hovedansvaret for at bygget skal være oppført i henhold til gjeldende forskrifter.

— Det er alvorlig at rømning ikke er tilrettelagt i henhold til gjeldende krav og heller ikke som prosjektert, skriver Larsen til VårtOslo.

— Det å varsle tilbaketrekking kan være et virkemiddel for å få forholdene rettet, der vilkårene for ferdigattest likevel ikke anses oppfylt. Forhåpentligvis vil forholdene ble rettet slik at beboerne slipper å flytte ut, skriver han.

Styret i Kværnerdammen borettslag etterlyser bedre informasjon fra Obos, og mener en så stor og profesjonell utbygger snarest må sørge for at brannsikringen utbedres i tråd med gjeldende forskrift.

Krever beklagelse fra Obos

— Vi forventer også konkret informasjon og involvering i måten dette skal skje på. Slik at vi som beboere kan ha en innvirkning på at det blir god nok brannsikring, heter det i eposten fra borettslagsstyret.

— Vi synes også det er på sin plass at Obos beklager for forholdene overfor våre beboere og at dette ikke skjer igjen, skriver styret.

— Vi som sitter i nåværende styret har i utgangspunktet ikke hatt noen spesifikk kontakt med Obos eller AF gruppen om ferdigstillelsen av bygget. Helt i starten, da bygget var ferdig, etterspurte det forrige borettslagsstyret ferdigattest, heter det i fellesuttalelsen fra styret i Kværnerdammen borettslag.

Powered by Labrador CMS