Solveig Pfeiffer og Therese Young gransker boligannonsene før alle studentene kommer for fullt.
Solveig Pfeiffer og Therese Young gransker boligannonsene før alle studentene kommer for fullt.

Det koker på leiemarkedet i Oslo: Slik unngår du floker i leieforholdet

Leiemarkedet i Oslo er svært hektisk for tiden. Ikke minst er svært mange studenter på boligjakt før høstens studiestart. Men leieforholdet forløper ikke alltid knirkefritt. Slik unngår du noen vanlige problemer.

Publisert

– Erfaringsmessig forløper de aller fleste leieforhold smertefritt. Men det finnes fallgruver. Derfor er det viktig at du gjør ting riktig helt fra starten av. Da kan du unngå mange fremtidige problemer, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer, i forbrukerorganisasjonen Huseierne.

Tre kjappe tips

Som leietaker, sørg for:

* en skriftlig leiekontrakt

* At depositum ikke betales inn på en vanlig bankkonto, men på en depositumkonto

* Ta en runde sammen med utleier ved overtakelse og noter ned eventuelle feil og mangler. Disse bør dokumenteres med bilder og legges ved leieavtalen.

– Leier har et sterkt oppsigelsesvern, og en oppsigelse må være saklig begrunnet, sier Morten Andreas Meyer.
– Leier har et sterkt oppsigelsesvern, og en oppsigelse må være saklig begrunnet, sier Morten Andreas Meyer.

Kraftig prisøkning i Oslo

Utleiemeglerens leieprisstatistikk viser at prisene i Oslo var høyest i landet. I juni kostet det 11 037 kroner for en ettroms i Oslo. For en toroms kostet det i snitt 14 348 per måned, mens prisen for en treroms var 17 692.

Men du bør vite at utleieren ikke bare kan skru opp leien en gang i halvåret uten varsel, heller ikke fordi strømutgiftene øker.

– Det bare er to måter utleier kan øke husleien på. Den ene måten er ved en årlig regulering etter konsumprisindeksen. Dette kan først skje når det har gått minst ett år fra leieavtalen ble inngått, og kan skje en gang i året deretter. Den andre måten er etter at leieforholdet har vart i to år og seks måneder uten annen endring av leien enn indeksregulering, sier Meyer.

Oppsigelse av leieforholdet

Utleieren kan ikke bare si opp leieforholdet helt uten videre, men må ha en saklig grunn.

Fins det en saklig grunn, for eksempel at utleieren ønsker å selge boligen, men det ikke står noe om oppsigelsestid i kontrakten, gjelder lovens bestemmelse om tre måneders oppsigelsestid. Det er lurt å gå gjennom reglene for oppsigelse. Kortere eller lengre tid enn tre måneders oppsigelse kan være avtalt i kontrakten.

– Leier har et sterkt oppsigelsesvern, og en oppsigelse må være saklig begrunnet og ikke virke urimelig for leier. Leier kan ved å protestere på oppsigelsen sørge for at utleier må bringe saken inn for Husleietvistutvalget, sier Morten Andreas Meyer.

Når avtalt leietid er ute, må utleier sende leier en flytningsoppfordring innen tre måneder. Gjøres ikke dette, går leieforholdet over til å bli tidsubestemt med fullt oppsigelsesvern for leier.

Powered by Labrador CMS