OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj varsler en storstilt opptrapping av satsingen på nye boligkjøpsmodeller.
OBOS-sjef Daniel Kjørberg Siraj varsler en storstilt opptrapping av satsingen på nye boligkjøpsmodeller.

Ny OBOS-satsing skal få flere tusen inn på boligmarkedet

OBOS skal de fem neste årene tilby medlemmene minst 8500 leiligheter med nye boligkjøpsmodeller. Storsatsingen skal gjøre det enklere å komme inn på boligmarkedet i Oslo.

Publisert

– Dette er en historisk satsing, som fundamentalt endrer hvordan vi tenker boligutvikling. OBOS har vedtatt å ta radikale grep og tilbyr nå medlemmene store deler av alt vi bygger med mer sosialt bærekraftige løsninger, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

I Oslo-området betyr opptrappingen at rundt 70 prosent av alle borettslagsleiligheter OBOS bygger de kommende årene vil bli lagt ut for salg til OBOS-medlemmene med ordningene Bostart og Deleie.

Bostart og deleie

  • Med OBOS Deleie kjøper du leilighet sammen med OBOS. Du må eie mellom 50 og 90 prosent fra starten, og leier resten av OBOS til markedspris. Etter det kan du kjøpe deg opp i boligen til du eier hele. Kjøper du halvparten av boligen blir også behovet for egenkapital og lån halvert.
  • Med OBOS Bostart kjøper du en ny leilighet til rundt 10 prosent lavere pris enn ordinær markedspris. Det betyr lavere lånebehov og krav til egenkapital. Når du kjøper med Bostart blir du eier av hele boligen. Den eneste forskjellen er at når du ønsker å selge, har OBOS rett til å kjøpe den tilbake til opprinnelig salgspris, pluss eventuell prosentvis verdistigning. Verdivurderingen vil være basert på boligprisindeksen til Eiendom Norge.

Tar samfunnsansvar

– OBOS er den største boligutvikleren i Norge. Medlemmene våre har bestemt at vi skal ta samfunnsansvar og bruke den posisjonen til å gå foran, bryte ned hindre og gi langt flere enn i dag mulighet til å kjøpe egen bolig, sier siraj.

En person med 600 000 kroner i årslønn har i dag bare mulighet til å kjøpe fire av 100 nye boliger i Oslo, selv med en halv million i oppspart egenkapital. Med Deleie vil samme person kunne kjøpe 51 av 100 boliger. Som eksempel, kan en sykepleier med en lønn på 600 000 kroner kunne kjøpe halvparten av en Deleie-bolig til 6 millioner kroner, og samtidig ha råd til å betjene lån, husleie og andre boutgifter.

Rask opptrapping

OBOS vil allerede i år tilby OBOS-medlemmene rundt 2000 leiligheter med Deleie og Bostart, de fleste av dem i Oslo-området. Dette er tre ganger så mye som i fjor.

– Vi har jobbet med å utvikle disse modellene siden 2018, og ser av interessen at behovet er stort. OBOS-medlemmene vedtok i generalforsamlingen i fjor at satsingen skal økes kraftig. Dette har vi lyttet til og starter nå en kraftig opptrapping, sier Siraj.

Alle nye OBOS-borettslagsleiligheter til under seks millioner kroner i Oslo-området skal nå tilbys med ordninger som gjør det lettere for førstegangskjøpere og andre å komme seg inn på boligmarkedet.

Powered by Labrador CMS