Færre tror på høyere boligpriser framover etter varsel om rentehevinger. Her dronefoto av Kjelsås og Grefsen i Oslo.
Færre tror på høyere boligpriser framover etter varsel om rentehevinger. Her dronefoto av Kjelsås og Grefsen i Oslo.

Færre tror på økte boligpriser. – Vi går mot et taktskifte

Publisert

Det er den månedlige undersøkelsen fra Norges Boligbyggelag som viser at nordmenns forventninger til boligmarkedet er i ferd med å endre seg. Ni av ti svarer at de venter høyere boliglånsrente det neste året. Andelen som tror på høyere boligpriser, har falt fra 65 til 58 prosent.

Etter endringer i avhendingsloven og få boliger ute i markedet, steg prisene etter nyttår. Nå viser målingen at folk har mer nøkterne forventninger framover.

Går mot et taktskifte

– Apriltallene viser at tiden med kraftig prisoppgang er forbi, og at vi nå går mot et taktskifte i boligmarkedet. Nivået er fortsatt høyt, men det kan tolkes som at økt rente og kostnadsnivå begynner å bite på husholdningenes forventninger, sier sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

I undersøkelsen går det fram at bare 3,8 prosent av dem som svarer, frykter å miste jobben det neste året. Dette er det laveste siden NBBL startet med månedlige målinger i 2018.

Forventer høyere rente

Hele 90 prosent av respondentene forventer høyere boliglånsrente det neste året. Her er det også verdt å merke seg at andelen som tror på en mye høyere rente om ett år har steget til 24 prosent. Til sammenligning var tilsvarende andel på kun fire prosent for ett år siden.

Kun 3,8 prosent av respondentene oppgir at de frykter å miste jobben det neste året. Det laveste nivået siden barometerets oppstart. Nivået reflekterer den store etterspørselen etter arbeidskraft vi ser i norsk økonomi. Høy grad av jobbtrygghet er en viktig faktor for husholdningene når de skal gjøre større investeringer, slik som boligkjøp.

Powered by Labrador CMS