Utviklingen av Majorstukrysset

Husleien på Majorstua økte kraftig i 2005. Derfor måtte Polet flytte. Foto: Wikipedia
Husleien på Majorstua økte kraftig i 2005. Derfor måtte Polet flytte. Foto: Wikipedia

– Vinmonopolet risikerte å stå uten lokaler på Majorstua. Derfor flyttet vi

Publisert

Men vi ser ikke vekk fra at nye pol vil komme til Bogstadveien eller en annen sentral Majorstua-adresse.

Takk til professor Runar Døving for en velskrevet og interessant kronikk om byutvikling og Vinmonopolets rolle i denne. Døving liker ikke at Vinmonopolet flyttet butikken fra Majorstukrysset til Colosseum Senter i 2005, og mener denne flyttingen har bidratt til et fattigere byrom på Majorstua. Døving etterlyser Vinmonopolets lokaliseringsstrategi.

Leiekontrakten vår gikk ut

Det var praktiske og økonomiske grunner til at Vinmonopolet måtte flytte fra Majorstukrysset for drøyt elleve år siden: Leiekontrakten for det gamle disk-Polet var utløpt og måtte reforhandles. Lokalet var uegnet for selvbetjening. Husleien ble også økt vesentlig. Vinmonopolet måtte lete etter andre lokaler; valget falt på Colosseum Senter noen hundre meter unna Majorstukrysset. Flyttingen var helt i tråd med vår lokaliseringsstrategi og det oppdraget Vinmonopolet er gitt av myndighetene.

Vi skal drive billigst mulig

Vinmonopolet er et heleid statlig aksjeselskap underlagt helse- og omsorgsdepartementet. Hvert år mottar Vinmonopolet et oppdragsbrev med en rekke (gjøre)mål selskapet er forpliktet å levere på. Vinmonopolet skal blant annet utvikle seg i takt med samfunnets forventninger og behov for å sikre fortsatt oppslutning og legitimitet i befolkningen. Videre fastslås det at Vinmonopolet skal ha mest mulig kostnadseffektiv drift.

Vi risikerte å stå uten lokaler

I 2005 risikerte Vinmonopolet å stå uten lokaler på Majorstua, en meget uheldig situasjon for et selskap som er avhengig av folkelig og politisk støtte for å eksistere. Vinmonopolet kan avvikles med et pennestrøk, om det skulle være politisk flertall for det. En fortsatt ansvarlig alkoholpolitikk betinger altså fornøyde polkunder, kunder som også er fornøyde med plasseringen av det enkelte pol.

Vinmonopolets lokaliseringsstrategi er enkel og intuitiv. Vi ønsker å være til stede der folk handler og der de ferdes. Ved å legge butikken til Colosseum Senter, som både hadde god adkomst og annen relevant handel, ville vi fortsatt levere et godt tilbud til lokalbefolkningen på Majorstua.

Vinmonopolet er i rivende utvikling

Oslo er en by i rivende utvikling. Siden Polet på Majorstua ble flyttet i 2005, har Vinmonopolet åpnet nye butikker på Røa, Grønland, Grorud, Lambertseter, Skøyen, Mortensrud, Bøler, Vinderen og Nydalen; butikker som vi håper har bidratt til å styrke lokal handel, løfte bydelssentre og minske behovet for bilkjøring i vår sjarmerende og stadig tettere befolkete hovedstad.

Vi må holde leiekostnadene nede

Nye pol vil komme i årene fremover – gjerne i Bogstadveien eller på en annen sentral Majorstua-adresse. Vi bidrar gjerne til å skape gode lokalmiljøer og levende byrom. Vinmonopolets utfordring er imidlertid leiekostnadene. Som det fremgår av Vinmonopolets oppdragsbrev skal selskapet være mest mulig kostnadseffektivt drevet. Dette gjenspeiles i vår lave avanse på ca. 12,7 prosent. Lav avanse er en fordel for alle Vinmonopolets kunder. Vinmonopolet blir da i mindre grad enn annen varehandel et fordyrende mellomledd, men den gjør oss også sårbare i forhold til de dyreste lokalene. Det er for eksempel derfor man ikke finner Vinmonopolet på Karl Johan.

Powered by Labrador CMS