Fra venstre: Martin Ellingsen, styreleder i Lindøya vel, Lars Askholt, og ekteparet Marit og Arne-Erik Ellingsen, i hagen til Ellingsen-hytta på Lindøya. Deres hytte var blant dem plan og bygg ville tvangsflytte. Foto: Tarjei Kidd Olsen
Fra venstre: Martin Ellingsen, styreleder i Lindøya vel, Lars Askholt, og ekteparet Marit og Arne-Erik Ellingsen, i hagen til Ellingsen-hytta på Lindøya. Deres hytte var blant dem plan og bygg ville tvangsflytte. Foto: Tarjei Kidd Olsen

– Reguleringsplanen for Bleikøya, Lindøya og Nakholmen er vedtatt. Vi på øyene jubler. Dette har vi ventet lenge på!

Vi vil takke byrådet, byråd Hanna Marcussen og bystyret som fortjener vår honnør.

Publisert

Etter at fylkesmannen trakk innsigelsen til bystyrets enstemmig vedtatte reguleringsplan for Bleikøya, Lindøya og Nakholmen, er planen endelig vedtatt. Etter 20 års saksbehandling og prosess.

Et lite skår i gleden er selvsagt at det er en hytte på Nakholmen som er vedtatt flyttet. Fellesstyret for øyene har under hele prosessen vært imot at det skal flyttes hytter, fra det foreslåtte antallet på 25 hytter på de tre øyene, ned til 17 og nå til én hytte på Nakholmen.

God tilgang til strandsonen

Begrunnelsen for flyttingen har vært å gi bedre tilgang til strandsonen. Vi tror at befaringer, møter, deputasjoner og kontakt vi har hatt med kommunen samt høringsinnspill har tydeliggjort at det allerede er svært god tilgang til strandområdene på disse tre øyene.

Vi har jobbet og anlagt idylliske stier, brygger fins som er fine til bading, soling og fisking, og det er svært få steder annet enn topografien som hindrer turfolk og turister å komme ned til stranden.

Vil jobbe videre med vann og avløp

Øyboere kan nå slå seg til ro med at hyttebebyggelsen er regulert til fritidsbebyggelse, et viktig framskritt, og bryggene blir dermed sett på som en del av friluftsområdene.

Vann og avløp er ikke med i planen, slik vi ønsket, så det kan vi jobbe videre med. Fellesstyret skal også å jobbe videre med hvilke konsekvenser det får for den enkelte hytteeier at et større antall hytter er regulert til bevaring. Dette har vi vært i kontakt med Byantikvaren om under prosessen, så vi har god tro på at vi finner praktiske løsninger også her.

Fyller snart 100 år

Det skal lages en forvaltningsplan for øyene, og det ser vi fram til å være med på. Hyttebebyggelsen har vært på disse øyene i snart 100 år, og den eldste velforeningen (på Lindøya) fyller 100 år i 2022. Vi mener vi har verdifull og god kompetanse på drift og forvaltning av øyene våre.

Det er IKKE fylkesmannen som skal takkes for å trekke sin innsigelse og få planen vedtatt. Denne forsinket saken med fem måneder. Det er byrådet, byråd Hanna Marcussen og bystyret som fortjener vår honnør!!

Powered by Labrador CMS