Vikingtidsmuseet har fått statlig finansiering og skal sikre verdensarven etter vikingtiden. Nå får museet ny logo.
Vikingtidsmuseet har fått statlig finansiering og skal sikre verdensarven etter vikingtiden. Nå får museet ny logo.

Vikingtidsmuseet på Bygdøy har fått nytt navn og logo

Det nye museet på Bygdøy skal hete Vikingtidsmuseet. Den nye logoen fremhever de tre vikingskipene i den enestående samlingen. – Vikingtidsmuseet vil vise hvordan samfunnet var preget i vikingtiden.

Publisert

Vikingtidsmuseet på Bygdøy blir verdens viktigste formidler av vikingtiden når det åpner i 2025/2026. I arbeidet med å utvikle navn og logo har det vært fokusert på innhold og tilbud i det nye museet.

Museet er en del av Universitetet i Oslo, og blir et forskningsmuseum der publikum kan la seg oppsluke av vikingtiden. Besøkende skal overraskes og utfordres med ny kunnskap, nye perspektiver og nye funn.

– Vikingtidsmuseet er valgt som navn fordi museet vil gi et utfyllende bilde av mange sider av samfunnet som preget vikingtiden. Med utgangspunkt i verdens fremste vikingtidssamling vil publikum få innsikt i alt fra dagligliv til store samfunnsendringer som preget denne perioden, sier museumsdirektør Håkon Glørstad.

Det engelske navnet er Museum of the Viking Age, ifølge en pressemelding.

Slik ser den nye logoen til Vikingtidsmusset ut.
Slik ser den nye logoen til Vikingtidsmusset ut.

Museets logo

Vikingtidsmuseet vil romme verdens tre best bevarte vikingskip. Skipene symboliserer mange viktige aspekter og særtrekk ved vikingtiden, blant annet reiser, handel, plyndring, kulturmøter, teknologisk utvikling, håndverk og estetikk.

Logosymbolet viser tre stiliserte vikingskip, som både oppleves i bevegelse og statisk. Symbolet fremstår moderne, samtidig som det henviser til en håndverkstradisjon.

Logo og navn er utviklet i samarbeid med designbyrået Bleed.

En enestående kulturarv

Internasjonalt er det en enorm interesse for vikingtiden, og Vikingskipshuset på Bygdøy har i mange år vært Norges best besøkte museum.

– Et hovedmål med det nye museet er å sikre kulturarven også for kommende generasjoner. I tillegg vil museet gi publikum et unikt møte med vikingtiden. Jeg opplever at navn og logo gir publikum en forståelse av tilbudet de vil finne i det nye museet, sier Håkon Glørstad.

Det nye museet på Bygdøy skal hete Vikingtidsmuseet.
Det nye museet på Bygdøy skal hete Vikingtidsmuseet.

Han er sikker på at Vikingtidsmuseet vil bli en publikumsmagnet i kraft av sine unike gjenstander, gode opplevelser og faglige styrke som forskningsmuseum.

Det nye museumsbygget

Det nye museet skal bygges i forlengelse av dagens museum på Bygdøy, og vil bli tre ganger så stort som i dag. Totalt blir det nye museet ca. 13 000 m2, hvorav ca. 5500 m2 blir utstillingsareal. I tillegg til utstillingslokalene blir det butikk, restaurant, arrangementsfasiliteter og en museumspark som en integrert del av museumsopplevelsen.

Statsbygg er ansvarlig for prosjektering og bygging av det nye museumsanlegget på oppdrag av Kunnskapsdepartementet. AART architects designer bygget.

Byggets forprosjekt er ferdigstilt og kvalitetssikret. Byggeprosjektet fikk startbevilgning over statsbudsjettet for 2020 og vil detaljprosjekteres gjennom 2021.

Powered by Labrador CMS