Fernanda Nissen skole. Foto: Wikipedia / TommyG
Fernanda Nissen skole. Foto: Wikipedia / TommyG

– Vi i Rødt Sagene krever at PST må godta avgjørelsen om gangbro

Publisert

Det er en stor seier for elever og foreldre ved Fernanda Nissen skole i Bydel Sagene at gangbro over Kristoffer Aamots gate nå er vedtatt. Et siste halmstrå er hvis regjeringen overser alle lokale instanser.    

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har endelig gjort vedtak om gangbro over den sterkt trafikkerte gata i Nydalen.

Nå må Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) gi opp kampen mot barnas trafikksikkerhet ved Fernanda Nissen skole. Et siste halmstrå er hvis regjeringen overkjører alle lokale instanser. Men det vil være en stor skandale.

PST har strittet imot

Allerede før PST flyttet inn, visste de om planene for denne gangbroen som første gang ble vedtatt i 2007.

Hvis ikke PST kan godta denne avgjørelsen fra Fylkesmannen, så må de flytte hovedkontoret et annet sted.

Det er lettere å få til, enn å leve med en farlig og usikker trafikksituasjon for en barneskole med over 800 elever.

Kravet har hatt stor oppslutning

Jeg har jobbet med denne saken i miljø-, kultur- og byutviklingskomiteen i Bydel Sagene. Alle faginstanser har vært på vår side, og vi har fått stor støtte av vår bydelsadministrasjon.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved skolen har jobbet hardt for denne gangbroen, og styrelederne i sju sameier med over 500 boliger i Nydalen har vært på banen.

Jeg har tatt dette videre i de politiske organer i Bydel Sagene, og kravet om gangbro har hatt stor oppslutning.

Nå krever vi i Rødt Sagene at PST må godta denne avgjørelsen - ellers må de flytte sine kontorer til et annet sted i byen.

Powered by Labrador CMS