Mange butikker har forpliktet seg til nye innkjøp, men sliter å bli kvitt varene de har i dag, opplyser Oslo Handelstands Forening.
Mange butikker har forpliktet seg til nye innkjøp, men sliter å bli kvitt varene de har i dag, opplyser Oslo Handelstands Forening.

- Butikkene bugner av varer de frykter ikke blir solgt, sier Oslo Handelstands Forening

Handelsstanden i Oslo er glad for å ha fått statlig kontantstøtte, men mange er bekymret for varer de har stående og ikke får solgt.

Publisert Sist oppdatert

Hele 35 prosent av medlemmene av Oslo Handelsstands Forening (OHF) er bekymret for kapital som er bundet opp i varelagre, og 39 prosent for innkjøp av varer, viser en undersøkelse foreningen har gjort blant sine medlemmer.

— Butikkene bugner av sesongvarer for våren og mange uroer seg for om disse lar seg selge med fortjeneste, eller om de i det hele tatt blir solgt, skriver foreningen på sin nettside.

— 57 prosent bekymret for husleie

Hele to tredeler av medlemmene er bekymret for lønninger, og 57 prosent for husleie, men foreningen skriver i sin pressemelding at disse bekymringene langt på vei er ivaretatt med regjeringens kontantstøtte for bedrifter.

— Det er bundet opp mye kapital i varelagre – og det er uvisst hvor lenge krisen vil vare og hvor stort svinnet blir. I tillegg har mange forpliktet seg til innkjøp for kommende sommer og høst, og mange vil få utfordringer med å betale for disse varene, sier administrerende direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening.

Oslo Handelsstands Forening gjennomførte i uke 14 en undersøkelse blant medlemmene med spørsmål om virkninger av korona-pandemien.

Faste kostnader tynger mest

På spørsmål om hvilke kostnader som tynger mest, er det 67 prosent av butikkene som bekymrer seg for lønninger, viser undersøkelsen. Men med regjeringens tiltakspakke rundt permitteringer er dette langt på vei ivaretatt, mener OHF.

— Det er likevel mange butikker og serveringsteder, som ikke har permittert sine ansatte, og det er mange eksempler på særlig mindre virksomheter, der eierlønn nå er minimal, sier OHF-direktør Bjørn Næss på nettsiden.

15 prosent har ny avtale med utleier

Den neste posten av utgifter butikker og restauranter bekymrer seg for er husleie (57 prosent) og andre faste driftskostnader (36 prosent).

— Undersøkelsen viser at cirka 2/3 har gått i dialog med huseier om å forhandle husleie og betaling, men bare knappe 15 prosent svarer at de har blitt enige om en ny avtale. Dette området er blant annet fokus for regjeringens tiltakspakke om kontantstøtte til bedrifter, og forhåpentligvis kan bedriftene avhjelpes delvis for disse kostnadene.