Helsedirektør Bjørn Guldvog presiserer at det er lite sannsynlig at flere tusen barn vil trenge helsehjelp etter å ha blitt smittet av koronaviruset i vinter, men at antall sykehusinnleggelser trolig vil ligge på rundt 500.
Helsedirektør Bjørn Guldvog presiserer at det er lite sannsynlig at flere tusen barn vil trenge helsehjelp etter å ha blitt smittet av koronaviruset i vinter, men at antall sykehusinnleggelser trolig vil ligge på rundt 500.

Kraftig smitteoppblomstring på skoler i Oslo

Koronasmitten øker nå mest blant barn og unge, ifølge Folkehelseinstituttet. I barneskoler var det forrige uke over 300 smitteklynger.

Publisert

Det er Oslo og Viken som har hoveddelen av smitten på skolene, viser ukesrapporten til Folkehelseinstituttet.

Forrige uke var det til sammen 309 smitteklynger på barneskolene i Norge, noe som er en økning på 182 fra uken før. I ungdomsskolen var 167 smitteklynger, en økning på 65. Klyngene blant ungdommene er vanligvis litt større enn for de yngre barna.

Det er blant barn og unge at smitten nå øker mest. For barn mellom seks og tolv år, steg smitten med 54 prosent forrige uke, mens for tenåringer steg den med 33 prosent.

– Feil budskap

Hvor mange barn som kan bli så syke at de må legges inn på sykehus, har vært et tema etter at helsedirektør Bjørn Guldvog i et intervju med NRK sa at flere tusen barn kunne komme til å bli innlagt i løpet av vinteren. På regjeringens pressekonferanse onsdag presiserte han sine uttalelser og tok ansvar for at budskapet kom feil ut.

Anslaget i intervjuet med NRK var basert på tall fra Danmark og handlet om hva som er mulig, ikke hva som var sannsynlig, forklarte han.

– FHI har vurdert at det er mest sannsynlig at vi vil få mindre enn 500 innleggelser blant barn på grunn av covid-19 i løpet av vinteren. Byrden på barnet og helsetjenesten er altså sammenlignbar med det vi er kjent med fra andre sykdommer slik situasjonen ser ut i dag, sier Guldvog.

Koronaviruset inn i ny fase

Også avdelingsdirektør Line Vold i FHI påpekte at det trolig ikke vil bli flere barn innlagt med covid-19 enn hva som er vanlige tall for influensa.

– Samlet sett underbygger dette at koronaviruset etter hvert vil gå inn i en ny fase hvor det er ett av flere sirkulerende virus, og det vil ikke være vesentlig større trussel mot barn og unge enn andre virus som sirkulerer, sa Vold.

Smitten i befolkningen som helhet har økt siden i sommer, men flatet noe ut i forrige uke. R-tallet er nå på 1,3. Ettersom det nå er startet massetesting mange steder, er det vanskelig å vite hvor mye av den økte smitten som skyldes at økt testing, påpeker FHI.

Stabile sykehustall

Samtidig er det ikke så mange som blir så syke at de må legges inn på sykehus. Dette nivået har holdt seg stabilt de siste to ukene.

– Forekomsten er fortsatt på et lavt nivå sammenlignet med tidligere perioder med smittespredning, heter det i ukesrapporten.

I forrige uke var det 56 nye innleggelser, hvorav 17 var pasienter som var så dårlige at de måtte få intensivbehandling. Det er en økning fra sju pasienter uken i forveien. De lave sykehustallene skyldes at vaksinen beskytter godt mot sykdom, men ikke fullt så godt mot smitte.

– Eldre og andre risikogrupper har svært høy vaksinasjonsdekning, men med økende smitte ventes fortsatt noe økning i antall sykehusinnleggelser framover, skriver FHI, og legger til at det er lite sannsynlig at sykehusenes kapasitet vil trues.

Delta-varianten utgjør all smitte

Litt over halvparten av innlagte pasienter var uvaksinerte, men nesten en av tre hadde fått begge vaksinedosene.

– Andel nye pasienter per uke som er del- eller fullvaksinert, har økt de siste ukene i tråd med økende vaksinasjonsdekning. Men majoriteten av nye innleggelser er fremdeles blant uvaksinerte, skriver FHI i rapporten.

De siste to ukene har helsemyndighetene fått bekreftet smitte hos over 2.200 fullvaksinerte og over 4.300 delvaksinerte.

Delta-varianten av viruset har nå tatt fullstendig over smitten. I mai var 1 prosent av de smittede bekreftet smittet med delta, men nå har denne virusvarianten økt til 100 prosent.

Powered by Labrador CMS