Tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot administrerende direktør Bjørn Erikstein (bildet) bare to dager før skjebnen til oslosykehusene blir avgjort av styret i Helse SørØst. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
Tillitsvalgte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot administrerende direktør Bjørn Erikstein (bildet) bare to dager før skjebnen til oslosykehusene blir avgjort av styret i Helse SørØst. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Ansatte ved Oslo universitetssykehus varsler mistillit mot ledelsen

I morgen skal planene om nye sykehus i Oslo avgjøres i styremøtet til Helse Sør-Øst. De ansattes representanter har ingen tillit til ledelsen ved sykehuset og varsler mistillitsforslag mot administrerende direktør Bjørn Erikstein.

Publisert Sist oppdatert

I et brev Aftenposten har fått tilgang til varsler de tillitsvalgte ved sykehuset at de vil fremme et mistillitsforslag mot administrerende direktør Bjørn Erikstein. Varselet kommer bare to dager før planene om nye sykehus i Oslo avgjøres i styremøtet til Helse Sør-Øst.

— Viser manglende respekt

Det er foretakstillitsvalgte for Legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet og flere andre organisasjoner, som representerer nesten alle de 20.000 ansatte ved sykehuset som har undertegnet brevet, skriver avisen.

— Organisasjonen har over tid påpekt manglende reell involvering og medvirkning i arbeidet med den framtidige utviklingen av Oslo universitetssykehus, heter det blant annet i brevet.

Flere hundre mennesker slo i forrige uke om Ullevål sykehus. Nå varsler de tillitsvalgte at de ikke har tillit til sykehusdirektør Bjørn Erikstein. Foto: André Kjernsli
Flere hundre mennesker slo i forrige uke om Ullevål sykehus. Nå varsler de tillitsvalgte at de ikke har tillit til sykehusdirektør Bjørn Erikstein. Foto: André Kjernsli

De tillitsvalgte mener det også er på tide at hele utbyggingsprosjektet på Gaustad stanses.

— Organisasjonene kan ikke stille seg bak ledelsens løsningsforslag for utviklingen av sykehuset, og har bedt om at prosessen stanses, og at det utarbeides et bedre beslutningsgrunnlag som har støtte blant ansatte i sykehuset og de berørte fagmiljøene, står det i brevet.

Til Aftenposten bekrefter medievakta ved Oslo universitetssykehus at de har mottatt dette og vil lese det nøye, før de kommer med et svar i løpet av dagen onsdag

Utbyggingsplaner møtt med uro

Planene om å legge ned Ullevål sykehus og bygge et nytt sykehus på Gaustad og ett på Aker har blitt møtt med kritikk og uro. Fagmiljøer har tidligere uttrykt bekymring for pasientbehandlingen, og tillitsvalgte og fagansatte mener samtidig at ledelsen ved OUS ikke lytter til deres innspill rundt konsekvensene av å splitte avdelinger.

— Det vil være avgjørende for organiseringen av sykehuset i flere tiår fremover, og organisasjonene anser det som avgjørende at løsningen har støtte blant sykehusets mer enn 20.000 ansatte, mener de tillitsvalgte.