Det nye redningshelikopteret SAR Queen skaper problemer når det gjelder å finne en egnet landingsplass for helikoptre ved det nye storsykehuset på Gaustad.
Det nye redningshelikopteret SAR Queen skaper problemer når det gjelder å finne en egnet landingsplass for helikoptre ved det nye storsykehuset på Gaustad.

Kommuneoverlegen snur og sier nei til midlertidig landingsplass for helikoptre ved Rikshospitalet

Etter først å ha sagt ja til en midlertidig landingsplass for redningshelikoptre ved Rikshospitalet på Gaustad, snur kommuneoverlegen i Oslo og sier nei. — Galskap dersom landingsplassen blir noe av, mener Folkeaksjonen Redd Ullevål sykehus.

Publisert

I begynnelsen av oktober ga plan- og bygningsetaten tillatelse til å starte konstruksjonen av en midlertidig landingsplass for de nye redningshelikoptrene av typen AW 101 ved Rikshospitalet på Gaustad.

I søknaden til kommunen var det forespeilet at den nye, og midlertidige, landingsplassen bare ville gi en liten til moderat økning i helikoptertrafikk og støy.

Mener opplysninger i søknad er mangelfulle

Nå viser det seg at premissene i søknaden kan være feilaktige. Dette har fått kommuneoverlegen i Oslo til å snu i saken. Nå ber han etaten trekke tilbake tillatelsen.

I et brev til plan- og bygningsetaten, datert den 2. november, peker kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe på at en rekke faktorer ser ut til å ha endret seg siden søknaden om rammetillatelse ble sendt inn.

Brevet er sendt i samarbeid med bydelsoverlegene i bydelene Nordre Aker og Vestre Aker.

— Informasjon som nå foreligger om planlagt bruk av plattformen tilsier at innlevert søknad var mangelfull og ikke ga et komplett bilde av forventet bruk, heter det i brevet.

Kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe ber nå plan- og bygningetaten trekke tilbake tillatelsen til å bygge ny midlertidig helikopterlandingsplass ved Rikshospitalet.
Kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe ber nå plan- og bygningetaten trekke tilbake tillatelsen til å bygge ny midlertidig helikopterlandingsplass ved Rikshospitalet.

De tre overlegene viser i all hovedsak til at den nye helikopterplattformen ved Rikshospitalet vil bli den eneste på Østlandet som kan ta i mot de nye, tunge redningshelikoptrene.

De mener at helikoptertrafikken og støyplagene vil bli langt større enn hva som var forespeilet i den opprinnelige søknaden. Dermed sier helseetaten at den foreliggende tillatelsen til å starte byggingen må trekkes tilbake.

Etaten, med de tre overlegene i spissen, ber også om å få komme med en ny uttalelse når ny og oppdatert søknad foreligger.

— Det må fremlegges kompletterende søknad med nødvendige utredninger som beskriver hva plattformen faktisk skal benyttes til, skriver kommuneoverlege Miert Skjoldborg Lindboe.

— Galskap om denne bygges

Leder i folkeasjonen Redd Ullevål sykehus, Lene Haug, har lenge vært kritisk til planene rundt den midlertidige landingsplassen. I dag er hun svært fornøyd med at kommuneoverlegen har snudd og sier nei til midlertidig landingsplass.

— Dette er en veldig god og etterlengtet uttatlelse fra helsefaglige eksperter. Det må være klart at plan- og bygningsetaten har blitt forledet gjennom de feilaktige tallene i søknaden, sier Haug til VårtOslo.

Haug mener det det vil være direkte galskap om den midlertidige landingsplassen blir oppført etter dagens planer.

Leder i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus, Lene Haug, mener det er galskap om den midlertidige landingsplassen for helikoptre bygges på Gaustad.
Leder i folkeaksjonen Redd Ullevål Sykehus, Lene Haug, mener det er galskap om den midlertidige landingsplassen for helikoptre bygges på Gaustad.

— Her er der ingen som har vurdert hvordan det vil være å ha en midlertidig landingsplass midt i et bygningsområde, sier hun.

— Innflyvingen vil komme rett over brakkeriggen for byggingen av det nye sykehuset, og det er merkelig nok ikke foretatt noen analyser om hvilken effekt helikoptertrafikken vil ha på byggeplassen og sikkerheten der, sier Haug.

I verste fall frykter hun at det kan skje en alvorlig ulykke om ikke landingsplassen flyttes.

— Er alternativ burde være å bygge en ny landingsplass for disse helikoptrene ved dagens Ullevål sykehus. Det finnes forslag om dette, men de er alle avvist av styret i Helse Sør-Øst, forklarer hun.

Vil utrede alternativer

Selv før rammetilatelatelsen ble godkjent av kommunen, var det mye støy rundt plasseringen av både den midlertidige og den framtidige helikopterlandingsplassen ved det nye storsykehuset på Gaustad.

Flere av de som har reagert på planene har påpekt at det i sykehusets søknad om rammetillatelse er anslått 35 landinger årlig med AW101.

Men kritikerne av planene har ment at det i realiteten vil bli langt flere landinger.

Sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth sliter med å finne en god landingsplass for de nye redningshelikoptrene ved Rikshospitalet.
Sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth sliter med å finne en god landingsplass for de nye redningshelikoptrene ved Rikshospitalet.

I lys av kritikken som har kommet mot de forslåtte plasseringene, åpner sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth, for at det ka være aktuelt å se på nye plasseringer av landingsplassene for den nye "SAR Queen" og de andre ambulansehelikoptrene.

Direktøren er likevel redd for at eventuelle nye utredninger vil kunne føre til at en landingsplass ikke vil være på plass før de nye helikoptrene settes i drift på Rygge flyplass fra desember neste år.

— Det er viktig at arbeidet med H0-alternativet ikke mister mye tid, mens utredning av H4 pågår, har Bjørnbeth uttalt til Dagsavisen.

— Dersom utredningsarbeidet viser at H4 likevel er et bedre alternativ, vil sykehuset måtte søke om rammetillatelse på nytt, og det er stor risiko for at Rikshospitalet ikke har klar en landingsplass fra desember 2023, sier sykehusdirektøren.

Powered by Labrador CMS