Byrådet vil prøve ut nye type boliger i fem kommunale boliggårder i Oslo. Den ene av disse er Hagegata 30 på Tøyen. Foto: Bjørn Bratten
Byrådet vil prøve ut nye type boliger i fem kommunale boliggårder i Oslo. Den ene av disse er Hagegata 30 på Tøyen. Foto: Bjørn Bratten

– Vi vil stanse videre salg av leiligheter i Hagegata 31

Som politikere er vi nødt til å reorientere oss når virkeligheten forandre seg. Derfor tar vi initiativ til å stanse videre salg av leiligheter i Hagegata 31 på Tøyen.

Publisert

Skal vi lykkes med å skape gode nabolag, god integrering og gode oppvekstvilkår for barn, må vi legge til rette for at familier som ønsker det kan få bli i sine hjem over tid. Derfor tar vi initiativ til å stanse videre salg av Hagegata 31.

I et åpent brev fra Helge Renå, Sahra Hassan og Bjarte Breiteig, på vegne av beboere og foreninger på Tøyen, blir vi oppfordret til å stoppe salget av kommunale leiligheter i Hagegata 31. Den oppfordringen tar vi.

Vi vil gjerne takke beboerne på Tøyen for at de bryr seg om nabolaget sitt. Deres råd og innspill er og har vært viktige for at vi skal kunne ta gode politiske beslutninger som angår bydelen. Videre vil vi gi uttrykk for at vi fullt ut støtter deres forslag om å stanse videre salg av kommunale leiligheter i Hagegata 31. SV har derfor denne uka tatt initiativ overfor de andre byrådspartiene om å fremme et slikt forslag i bystyret, og vi har stor tro på at vi skal lykkes med å det nødvendige flertallet.

Vi ønsket færre kommunale boliger i indre øst

Over mange år har det vært enighet om å få en bedre geografisk fordeling av kommunale utleieboliger, og at hele byen må tas i bruk. I årenes løp har en uproporsjonalt stor del av de kommunale boligene blitt konsentrert i indre Oslo øst. Ingen områder i Oslo har hatt større tetthet av kommunale boliger enn området rundt Tøyen Torg. Noe som bekymret mange for noen år tilbake.

For å lette trykket på boligområdene på østkanten sikret SV gjennom Tøyen/Munch-avtalen i 2013 to viktige grep: Kommunen skulle igjen begynne å kjøpe kommunale utleieboliger. I avtalen står det at kommunen skal skaffe til veie netto 600 nye kommunale boliger innen utgangen av 2017, men ingen skulle ligge i indre by øst. Samtidig vedtok et enstemmig bystyre å redusere trykket på Tøyen ved å selge de to gårdene Hagegata 30 og 31.

Krevende når familier tvinges til å flytte

Den gang fikk vi mye støtte av beboerne på Tøyen, men vi erkjenner også at mye har skjedd på Tøyen siden den gang. Tøyen har takket være blomstrende engasjement, sterke lokale krefter og tiltak fra Tøyen/Munch-avtalen fått et løft og en helt annen status og popularitet.

Vi deler Tøyen-beboernes analyse av at hovedproblemet i dag først og fremst er mangel på stabil beboermasse. Boligprisene har økt kraftig og mange mindre betalingssterke familier sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. At familier blir tvunget til å flytte mot sin vilje er ikke bra for langsiktig naboskap og dessuten krevende for barna.

Som politikere er vi nødt til å reorientere oss når virkeligheten forandre seg. Derfor tar vi initiativ til å stanse videre salg av leiligheter i Hagegata 31.

Powered by Labrador CMS