#valg17: Hva vil du gjøre for Oslo?

Per Espen Stoknes. Foto: Moment Studio
Per Espen Stoknes. Foto: Moment Studio

Per Espen Stoknes (MDG) vil gjøre Oslo enda grønnere og mer moderne enn København

Publisert

Miljøpartiet de grønnes Oslo-kandidat ved valget til høsten, Per Espen Stoknes, vil jobbe for det han mener er viktigst: en grønnere by og styrket integrering. 

#valg17: Folkevalgt for Oslo

  • Den 11. september er årets stortingsvalg. Frem til da vil VårtOslo vite hva Oslos folkevalgte har gjort for Oslo i foregående periode. Og vi vil vite hva Oslo-representanten har tenkt å gjøre for Oslo i kommende periode. 

Først ut i VårtOslos utspørring av kandidatene ved årets stortingsvalg er Per Espen Stoknes. Han er 2. kandidat på valglistene for Oslo til Miljøpartiet de grønne, etter Une Aina Bastholm.

Stoknes er psykolog, har doktorgrad i økonomi og arbeider som forsker og førstelektor ved Institutt for rettsvitenskap på BI i Oslo.

– MDG har gjort mye for Oslo

— Hva har Miljøpartiet de grønne gjort for Oslo i fireårsperioden som gikk?

— MdG har gjort en fantastisk mengde ting for Oslo. Først kan jeg nevne at vi har fått bygd elleve kilometer sykkelveier i 2016 og forbedra kollektivtransporttilbudet ved å vedta 50 milliarder kroner ekstra til nettopp det. I tillegg har vi klart å flytte den politiske samtalen til miljø og tatt initiativet til bilfritt sentrum i Oslo. Ingen trodde det var realistisk før, men nå er det faktisk på gang, sier Stoknes.

— Jeg vil også nevne klimabudjsettet, som MdG har vært sterk pådriver for å få i gang. I 2016 la byrådet i Oslo for første gang fram et budsjett for å kutte i klimagassutslipp, og det er viktig for byen.

Per Espen Stoknes. Foto: MDG
Per Espen Stoknes. Foto: MDG

Miljø og integrering

— Hvis du blir valgt til Stortinget - hva skal du gjøre for Oslo?

— Jeg vil selvfølgelig fortsette å styrke mulighetene i byen. Jeg vil legge til rette for smart, grønn byutvikling og at Oslo kan være en foregangsby i det som kalles Smart City, sier Stoknes.

Smart City er et begrep som brukes om hvordan byer kan utvikles til å bli bærekraftige og moderne, og legger vekt på økonomiske, sosiale og miljømessige verdier. Siemens Green City Index er en indeks over hvilke byer i verden som er best og verst på å dette.

— Det hadde vært fint å kunne slå for eksempel København, Sier Stoknes.

Er det andre ting du mener er viktig for Oslo framover?

— Oslo er det miljøet i Norge med flest kulturer, så å fortsette å jobbe for å styrke integreringen mener jeg er kjempeviktig.

— Hvordan vil dere gjøre det?

— Det er mange ting man kan gjøre: utvide ordningen med tilskudd til organisasjoner som bidrar til integrering i Oslo, samarbeide tett med frivillige organisasjoner om aktiviteter i lokalsamfunnet, og støtte kommunale frivillighetssentraler som er en arena for arbeid og deltakelse, sier Stoknes.

— I tillegg må man gjøre det mer attraktivt for næringslivet å ansette flyktninger gjennom mentorordninger, lønnstilskudd og bedre oppfølging av praksisplasser og nyansatte flyktininger fra det offentlige. Man kan og prøve ut ordninger for å få bedrifter til å gi flyktninger jobb og opplæring og motarbeide barnefattigdom blant innvandrere gjennom å utvide ordningen med opplevelseskort.

Sommer på fjellet

Og til slutt: Hva har du gjort i sommerferien?

— Jeg har gått i fjellet, og vært på Molde jazzfestival, ler Stoknes.

— Og så har jeg tatt litt av sommerferien for å være med på Almedalsveckan i Sverige. Det er et politisk arrangement, litt som Arendalsuka her hjemme.

Powered by Labrador CMS