Barn på skøytebanen i Spikersuppa i sentrum. Foto: Wikimedia
Barn på skøytebanen i Spikersuppa i sentrum. Foto: Wikimedia

Slik vil kommunen lokke de unge til sentrum

Publisert Sist oppdatert

Nå vil kommunen trekke de unge til sentrum med tilbud om snølek på Universitetsplassen og «bråkerom» under konserthuset.

Oslo sentrum er inne i en rivende forvandling. Byrådet ønsker et bilfritt sentrum, tilrettelagt for myke trafikanter og trivsel.

I tillegg til prosjektet «Bilfritt Byliv», har kommunen nå utarbeidet et handlingsprogram for økt byliv. Handlingsplanen, som ble presentert under et folkemøte på Sentralen i Oslo sentrum onsdag kveld, vil, sammen med «Bilfritt Byliv», være med på å forme rammene for utviklingen av Oslo sentrum de neste tiårene.

Legger til rette for barn

De yngste benytter seg i liten grad av tilbudene i sentrum. Dette ønsker byplanleggerne å endre på. Et gjennomgangstema i handlingsprogrammet, som nå er ute på høring, er derfor et ønske om å legge forholdene bedre til rette for denne gruppen.

— Vi ser i dag at det er enkle grep som kan tas for å lokke barn og unge til sentrum. For eksempel er skøytebanen i Spikersuppe svært populær, sier prosjektleder i plan- og bygningsetaten, Liv Marit Søyseth.

Kommunen ønsker å trekke barn og unge til sentrum ved å skape et godt aktivitetstilbud i Spikersuppa og områdene rundt året rundt. Foto: Dani Oliver
Kommunen ønsker å trekke barn og unge til sentrum ved å skape et godt aktivitetstilbud i Spikersuppa og områdene rundt året rundt. Foto: Dani Oliver

Snølek og skiaktiviteter i Spikersuppa

Den nye handlingsplanen ser for seg at området rundt Spikersuppa kan tilby både snølek og skiaktiviteter på Universitetsplassen på vinterstid.

— Spikersuppa og områdene rundt er arealer som helt klart egner seg godt for lek og aktivitet, sier Søyseth.

Det er heller ikke bare på vinterstid at plan og bygningsetaten ønsker å legge til rette for lek og aktivitet. Også sommerstid er dette viktig.

 «Bråkerom» under konserthuset

For de som føler de er litt for gamle for slik aktivitet, mangler det i dag et tilbud. Ungdomsrådet i Oslo og plan og bygg har derfor lagt planer for et samlingssted for litt eldre ungdom. Denne er lokalisert til dagens parkeringsplasser under konserthuset.

Disse vil gi barn og unge et bedre tilbud i Oslo sentrum. Fra høyre: avdelingsdirektør i bymiljøetaten Reidun Stubbe, direktør i eiendoms- og byfornyelsesetaten Eskil Bråthen, direktør i kulturetaten Hilde Barstad, byplansjef Ellen de Vibe og leder for "Bilfritt byliv", Hans Edvardsen. Foto: Christian Boger
Disse vil gi barn og unge et bedre tilbud i Oslo sentrum. Fra høyre: avdelingsdirektør i bymiljøetaten Reidun Stubbe, direktør i eiendoms- og byfornyelsesetaten Eskil Bråthen, direktør i kulturetaten Hilde Barstad, byplansjef Ellen de Vibe og leder for "Bilfritt byliv", Hans Edvardsen. Foto: Christian Boger

— Vi har foreløpig ikke konkludert med hva slags aktivitet som skal foregå i «bråkerommet», men det er klart at ungdommen har behov som vi gjerne ønsker å oppfylle som del av et levende sentrum, påpeker Søyseth.

Nytt liv til parkeringsplasser

Den nye handlingsplanen blir sendt til Rådhuset for politisk behandling før sommerferien. Der «Bilfritt byliv» gir konkrete resultater på kortere sikt, vil den nye handlingsplanen fungere mer som et helhetlig rammeverk for utviklingen av sentrumsområdene.

— I løpet av kort tid vil det være klart hvilke tiltak vi setter i gang for å gi nytt liv til de første parkeringsplassene som forsvinner fra bykjernen, forteller leder for «Bilfritt byliv», Hans Edvardsen.

Han understreker at de første prosjektene blir prøveprosjekter. Prøveperioden vil vare i rundt tre år, før kommunen eventuelt gjør tiltakene permanente.