Omsetningssvikten har vært merkbar for mange av butikkene langs Karl Johan etter innføringen av Bilfritt Byliv. Foto. Steve Boland / flickr.com
Omsetningssvikten har vært merkbar for mange av butikkene langs Karl Johan etter innføringen av Bilfritt Byliv. Foto. Steve Boland / flickr.com

Færre fotgjengere fører til mindre handel i Oslos paradegate. – Vi er bekymret, sier strøksforening

– Det er viktig at kommunen ikke bare stenger og begrenser, men også tilrettelegger for at det kommer flere mennesker til sentrum, mener strøksforeningen Byfolk Oslo Sentrum.

Publisert

Ny statistikk fra eiendomsforvaltningsselskapet Promenaden viser at det hittil i år har vært 7,7 prosent færre fotgjengerne i Karl Johans gate enn i fjor. Foreningen Byfolk Oslo Sentrum, som representerer vel 80 prosent av alle bygårdene i sentrum, er bekymret for utviklingen. Nedgangen har vært spesielt merkbar etter at byrådet innførte prosjektet Bilfritt Byliv.

— Det er urovekkende at det er færre fotgjengere i Oslos hovedpulsåre, sier foreningens administrerende direktør, Glenn Eikbråten, til Estate Nyheter.

Butikker opplever omsetningssvikt

Eikbråten er spesielt bekymret for at den reduserte folkemengden i sentrum kan føre til butikkdød. I en uttalelse til plan- og bygningsetatens høring om områderegulering for gater og byrom i Oslo sentrum opplyser han om omsetningssvikt hos mange av butikkene langs paradegata.

— Vi opplever sammenheng mellom fotgjengernedgang og omsetningsnedgang i hovedgaten Karl Johan. Dette er faretruende. Omsetningsnedgangen vises særlig på lørdager, da fotgjengermålingene viser at vi har færre barnefamilier på Karl Johan enn tidligere, sier Eikbråten.

Ber kommunen tilrettelegge

Strøksforeningen mener det nå blir viktig at kommunen ikke bare stenger og begrenser, men også tilrettelegger for at flere mennesker kommer til sentrum.

— Kommunen har tidligere beroliget oss om å legge frem «Byregnskap», for at vi sammen kan vite om prosjektets tiltak gir økt byliv med økt omsetning og flere mennesker i sentrum. Det er essensielt at kommunen fremlegger omsetningstall, og at vi sammen gjør evalueringer av igangsatte tiltak før ytterligere tiltak iverksettes, mener Eikbråten.

Powered by Labrador CMS