– Jeg vil mye heller at vi strekker oss etter ambisiøse mål, enn at vi setter slappe mål, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG).
– Jeg vil mye heller at vi strekker oss etter ambisiøse mål, enn at vi setter slappe mål, sier byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG).

Oslos klima- og trafikkmål ryker. Mange flere kjører bil enn ønsket

Biltrafikken i Oslo skulle ned med 20 prosent innen utgangen av 2023, men har bare falt 1,3 prosent siden 2015.

Publisert

I 2019 slo byrådet fast at Oslo skulle bli verdens første utslippsfrie storby. Flere mål skulle være oppfylt innen utgangen av 2023. Men minst tre av Oslos klima- og trafikkmål vil ryke, skriver Aftenposten.

Klimagassutslippene skulle være redusert med minst 52 prosent innen utgangen av 2023 sammenlignet med 2009-nivå, men det målet blir minst tre år forsinket. Målet var 100 kilometer ny sykkelvei i år, men byrådet mener nå at cirka 80 kilometer er realistisk. Det innrømmer byråd for miljø og samferdsel Sirin Hellvin Stav (MDG) i et notat til samferdsels- og miljøutvalget.

Langt fra målet

Avstanden mellom mål og måloppnåelse er særlig stor når det gjelder å få ned biltrafikken. Trafikken har stått nesten på stedet hvil til tross for en kraftig økning i bompenger, innføring av en ny, indre ring og fjerning av p-plasser.

Stav skriver i en epost til Aftenposten at de må gjøre mye mer fremover.

– Nå i april skal vi kutte kollektivprisene, og til neste år skal vi øke bompengene.

– Jeg vil mye heller at vi strekker oss etter ambisiøse mål, enn at vi setter slappe mål, sier MDG-byråden.

Powered by Labrador CMS