Bomstasjon ved E6 Abildsø.
Bomstasjon ved E6 Abildsø.

Trafikken inn til byen omtrent på samme nivå som før korona

I august økte trafikken med 3,7 prosent sammenliknet med i samme måned i fjor. Tallene viser at økningen var størst i helgene med nesten 10 prosent, mens økningen i ukedagene var på 2 prosent.

Publisert

– August i 2020 hadde mindre trafikk enn normalen før koronapandemien og trafikken i august 2021 er nå omtrent tilbake på nivået fra 2019. Årsaken til den store økningen i helgetrafikken sammenliknet med i fjor, kan være at vi igjen drar på fritidsaktiviteter og i større grad benytter bil, sier Stian Strøm Arnesen, trafikkanalytiker i Fjellinjen.

Elvarebilens inntog

Det meldes om rekordhøyt salg av elvarebiler så langt i år, og utviklingen viser seg også i bompasseringer i Fjellinjens bomstasjoner.

- Passeringer med elvarebiler utgjør nå 1,5 prosent av alle våre passeringer. Dette er ca. 10 prosent av de 5,5 millioner varebilpasseringene i august, sier Arnesen.

Kjøretøyfordeling

Fordeling på drivstoffgruppene er målt for hele døgnet. Tabellen under viser en prosentvis fordeling i alle Fjellinjens bomstasjoner, med endring siste 12 måneder i prosentpoeng.

Nullutslippskjøretøy innenfor «Stor bil» og elvarebiler er skilt ut som egne kategorier. Kategorien «Stor bil» inneholder både busser og næringstransport. Blant nullutslipp for store biler er det store flertallet elbusser.

Powered by Labrador CMS