I morgen aksjonerer Handikapforbundet for at handikappede skal ha den samme friheten til å leve sine liv som andre. Foto: Norges Handikapforbund
I morgen aksjonerer Handikapforbundet for at handikappede skal ha den samme friheten til å leve sine liv som andre. Foto: Norges Handikapforbund

– Vi aksjonerer for at funksjonshemmede får samme frihet som andre

Hver eneste dag mister funksjonshemmede muligheten til å leve i frihet. Hver eneste dag må funksjonshemmede velge mellom å dusje eller dra på kino.

Publisert

I Norge i dag opplever funksjonshemmede å bli velferdsflyktninger i eget land. Ifølge NRK flykter rullestolbruker Bergljot Gjelsvik, kjent fra Brennpunkt-dokumentaren Fallet, fra bydel Frogner. Hun flytter til bydel St. Hanshaugen i håp om å få den assistansen hun trenger.

På Sørlandet saksøker 19 år gamle Hannah Lunden staten fordi hun nektes å leve et fritt og selvstendig liv. Hannah er lam etter en rideulykke. Legene mener hun bør ha selvstyrt assistanse døgnet rundt. Men kommunen nekter. Det betyr at Hannah ikke selv får velge når hun vil legge seg eller gå på do. Hun må velge mellom en dusj eller en date.

Kommunen bestemmer

Bergljot og Hannahs historier er ikke unike. Hver eneste dag mister funksjonshemmede muligheten til å leve i frihet. Hver eneste dag må funksjonshemmede velge mellom å dusje eller dra på kino. Friheten begrenses fordi systemet svikter. Fordi systemet ser på funksjonshemmede som brukere, og ikke som selvstendige borgere.

Stortinget og regjeringen har presisert at brukerstyrt personlig assistanse (BPA) skal være et verktøy for at funksjonshemmede skal kunne leve et selvstendig og aktivt liv på lik linje med andre. Men det er kommunene som styrer BPA-ordningen, og tilbudet varierer fra sted til sted.

FN peker på diskriminering

I Norge har Stortinget stemt nei til å ta FNs konvensjon for funksjonshemmede inn i det norske lovverket. Det betyr at norske lover går foran FNs menneskerettigheter.

FN har funnet menneskerettsbrudd, systematisk diskriminering mot funksjonshemmede og at funksjonshemmede har lavere rang enn resten av befolkningen i Norge. Hadde konvensjonen vært en del av norsk lov, ville Bergljot Hannah fått den hjelpen hun trenger.

Funksjonshemmede nektes samfunnsdeltakelse og samme frihet som andre. Vi godtar ikke at mennesker stenges ute på grunn av samfunnsskapte barrierer, heller ikke at unge mennesker må velge mellom å være sosiale eller å få lov til å dusje eller gå på do. Vi vil delta i samfunnet på lik linje med andre, vil ha selvstendige liv, mulighet til frihet og utfoldelse.

Over hele landet aksjoneres det fredag for alle menneskers frihet. Vi krever systemendring!

Powered by Labrador CMS