Iløpet av 2024 kommer opphøyde sykkelfeltene i begge retninger i Ullevålsveien. Det kommer snart inn i porteføljen til Statens vegvesen.
Iløpet av 2024 kommer opphøyde sykkelfeltene i begge retninger i Ullevålsveien. Det kommer snart inn i porteføljen til Statens vegvesen.

Sånn lykkes sentrumsprosjekter: Tidlig involvering, sterkere forankring og forpliktende avtaler

Nå kan Oslo lære av feil begått i byen mellom de syv fjell. En studie foreslår løsninger på problemene med byggeprosjekter i bysentrum etter at flere prosjekter har endt i budsjettoverskridelser.

Publisert

— Studien viser konkret at både større grad av forpliktelse og tidlig involvering fra alle parter vil bidra positivt. Alle ønsker mer effektive og gode prosesser slik at prosjektene kan realiseres raskere bedre enn i dag, sier Siri Korpelin Bernås, prosjektleder for Byvekstavtalen i Bergen, i en pressemelding fra Statens vegvesen.

Belyser strategier og tiltak

Dette er blant konklusjonene i en ny forstudie som skal belyse strategier og tiltak for bedre prosjektgjennomføring for byggeprosjekter i byer, ifølge pressemeldingen.

Rapporten er bestilt av Statens vegvesen og skrevet av en arbeidsgruppe med folk rådgivningsselskapet Inventura, arkitektkontoret Asplan Viak og Statens vegvesen.

En prosjektskisse for bilfritt Stortorvet i Oslo sentrum. Illustrasjon: Grindaker landskapsarkitekter / Okra Landscapearchitects / Witteveen+Bos
En prosjektskisse for bilfritt Stortorvet i Oslo sentrum. Illustrasjon: Grindaker landskapsarkitekter / Okra Landscapearchitects / Witteveen+Bos

Et tredvetalls prosjekter i Oslo

Vegvesenet gjennomfører en rekke utbyggingsprosjekter i sentrum og i sentrumsnære områder i Oslo. Alt fra byggingen av sykkelruta Ryenkrysset–Konowsgate til lokk over E18 mellom dagens Hjortneskryss og Operatunnelen som er i planfasen i forbindelse med Filipstad-utbygingen. For å nevne to av et tredvetalls store prosjekter i plan, utrednings- og byggefase nevnt.

Studien belyser at dagens gjennomføringsmodell for prosjekter som dette har et forbedringspotensial.

— Resultatene fra studien viser konkret at både større grad av forpliktelse og tidlig involvering fra alle parter vil bidra positivt, sammen med flere andre tiltak og forbedringer. Alle ønsker mer effektive og gode prosesser slik at prosjektene kan realiseres raskere og bedre enn i dag, sier Bernås i pressemeldingen.

Mer dialog, tidligere

Rapporten viser at mye handler om involvering av alle interessenter i tidlige faser av prosjektene. Studien identifiserer strategier og tiltak som vil gi bedre prosjektgjennomføring på tid, kostnad og kvalitet.

– Konsekvensene av for lite dialog og forpliktende avtaler skaper unødvendig konflikt, forsinkelser og kostnadsøkninger, forteller Bernås.

Powered by Labrador CMS