Oslo kommune evaluerer sin egen koronahåndtering

Byrådet vil evaluere Oslo kommunes håndtering av pandemien så langt. En overordnet evalueringsrapport skal leveres i juni 2021. Hva synes du om innsatsen?

Publisert

– Målet med evalueringen er å gi kunnskap om hvordan blant annet ledelse, styring og organisering har fungert og hvordan den sentrale kriseledelsen har løst sine oppgaver. Evalueringen skal ivareta kommunens eget behov for læring, forbedring og videreutvikling av rutiner og systemer, sier Oslo kommune i en pressemelding.

Evalueringen skal se på kommunens krisehåndtering på tvers av sektorer. Forskrift om kommunal beredskapsplikt gir kommuner en plikt til å gjennomføre evaluering etter uønskede hendelser. Evaluering kan gi grunnlag for revisjon av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyser og planverk.

Vil lære underveis

– Kommunen står fremdeles i aktiv krisehåndtering og er forberedt på at det kommer til å fortsette. Byrådet ønsker likevel å starte evalueringen av hvordan Oslo kommune har håndtert pandemien så langt, for å høste erfaringer og lære også underveis i krisehåndteringen, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Konsulentselskapet Deloitte vil bistå kommunen i arbeidet med evalueringen. I tillegg vil hver enkelt sektor i kommunen gjennomføre egne evalueringer. Det vil variere når de sektorvise evalueringene er klare. Beredskapsetaten i Oslo kommune vil summere opp de samlende erfaringene når de er ferdige.

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS