DEBATT

Senterpartiets Bjørg Sandkjær (til venstre) tok turen inn i Sørkedalen og møtte velforeningen som slåss for tryggere vei.
Senterpartiets Bjørg Sandkjær (til venstre) tok turen inn i Sørkedalen og møtte velforeningen som slåss for tryggere vei.

Oslo Sp: - Tiden er overmoden for trygg vei inn i Sørkedalen!

Veien innover Sørkedalen er smal, svingete og flere steder ganske uoversiktelig. Det oppstår ofte farlige situasjoner, og i fjor var det en alvorlig ulykke mellom syklister og motorsykkel.

Publisert

Sørkedalsveien inn i Sørkedalen brukes både av syklister, rulleskigåere, joggere, turgåere, ryttere, motorsyklister, bilister, busser og store tømmerbiler. Den er også skoleveien til mange barn.

Vi skal være veldig glade for at det ikke har vært flere ulykker, gitt tilstanden på veien. Derfor kan ikke byens politikere toe sine hender lengre. Nå må det handling til før det er for sent.

— Situasjonen nå er uholdbar

Vi i Senterpartiet besøkte Sørkedalen sammen med Bente Landmark fra Sørkedalens Vel, for å se med egne øyne hvordan situasjonen for myke trafikanter er innover i dalen.

Beskjeden fra Sørkedalen Vel var klar: De vil gjerne være vertskap for hele Oslo – alle de som vil bruke Sørkedalen og marka som frilufts- og treningsområde er hjertelig velkommen. Men det må være trygt å ferdes både for besøkende og beboere.

Slik som det er nå, er situasjonen uholdbar både for dem som bruker veien til organisert aktivitet og for enkeltpersoner som bruker den som adkomstvei til marka eller som treningsområdet. Velforeningen peker på utvidet veiskulder strekningsvis som en løsning, noe Senterpartiet stiller seg positiv til.

Sykkelstien langs Sørkedalsveien stopper på Bogstad. Senterpartiet foreslo i revidert Oslo-budsjett i fjor å sette i gang arbeidet med å gjøre veien trygg, men vi ble nedstemt.

— Utrolig passivt av byrådet

Byrådet med MDG i spissen argumenter med at Sørkedalen ikke var prioritert i Sykkelstrategien fra 2015. Det er seks år siden. Senterpartiet mener det er helt utrolig passivt å lene seg tilbake på en seks år gammel strategi og nekte å endre på den.

Senterpartiet har foreslått at kommunen må prioritere å lage plass til syklister der ulykkesfaren er størst, og der innbyggerne vil ha det. Begge deler er tilfelle for Sørkedalen.

Oslo Sp er glad for at miljø- og samferdselsutvalget tok saken tilbake for grundigere behandling før den kommer til bystyret for endelig vedtak. Dessverre ønsker ikke Ap, MDG, SV og Rødt tryggere sykkelvei i Sørkedalen.

Men i Senterpartiet gir vi oss ikke – vi vil ha trygg vei for alle trafikanter i Sørkedalen!

VårtOslo har nylig utviklet en app for avisen. iPhone-brukere kan laste ned appen i App Store. Alle andre brukere kan laste den ned i Google Play.

Powered by Labrador CMS